Luftkvalitet

Via länkar på denna sida kan data från IVL's luft-databas hämtas.

IVL samlar även in aktuella halter i realtid av luftföroreningar från de största städerna i Sverige. Data publiceras sedan som en webbtjänst som följer standarden Sensor Observation Service. Du hittar Aktuella halter i luft här.

Data och statistik för kvalitetssäkrade data kan hämtas från databasen via dessa länkar:

Stationsöversikt

Halter i luft:
Bensen
Försurande och övergödande ämnen
Kolmonoxid
Kvicksilver
Kvävedioxid
Ozon
PM10
PM2,5
PAH på PM10 filter
POP
Dioxiner
Sot
Svaveldioxid
Tungmetaller

Halter i nederbörd:
Försurande och övergödande ämnen
Kvicksilver
POP
PFOS
Dioxiner

Tungmetaller

Metaller i mossa


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.