Automation och processreglering

Reglerteknik och automation kan bidra till energibesparingar och ökad produktivitet. Våra konsulter arbetar för resurseffektiva och robusta industriella processer. Vi bedriver också forskning inom reglerteknik, feldetektion och industriell IT.

IVL har länge arbetat tillsammans med olika processindustrier för att förbättra och utveckla deras processer och göra dem mer resurseffektiva med avseende på material, energi och andra resurser. Vi arbetar med underhåll, felsökning och problemlösning – i hela kedjan från givare och ventiler till implementering i styrsystem och trimning av regulatorer.

Ett ben i praktiken – och ett i teorin

Inom vatten- och avloppsområdet arbetar vi nära våra kunder för att lösa utmaningar inom automation och reglerteknik. På vår forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar och implementerar vi reglertekniska lösningar för både konventionella och nya reningstekniker. Våra forskningsprojekt utförs ofta i samarbete med svenska och utländska universitet och högskolor. 

Inom automation och processreglering arbetar vi med:

• Processgivare: Vi ger förslag på givares underhåll, placering eller komplettering av utrustning med syfte att skapa en robust lösning som ger mycket information om processen. Mer information finns också under Instrumentering och processmätteknik.

• Automation: Vi kan gå igenom befintlig utrustning och ge råd om underhåll och förbättringar. Vi hjälper till med implementation av enklare modellbaserade lösningar i PLC-kod och kan också fungera som expertstöd vid offerter eller upphandlingar.

• Processreglering: Vi arbetar brett med design och trimning av regulatorer samt inventering av processens reglerkretsar och hur dessa arbetar tillsammans. Vi går från idé till verklighet genom att testa och utveckla reglertekniska lösningar i simuleringsmiljö som sedan installeras i fullskalig drift och erbjuder utbildning för driftpersonal.

• Process IT och Internet of Things (IoT): IVL har länge forskat och utvecklat process IT-lösningar och byggt upp kunskap om hur IT kan kopplas ihop med automationsvärlden. Vi arbetar med hur man inom industrin kan dra nytta av sakernas internet (The Internet of Things) och tittar även på vilka effekter det kan ha på IT-säkerheten. I detta ingår konceptet Industri 4.0 (den fjärde industriella revolutionen) där man vill uppnå den smarta fabriken där allt i produktion är uppkopplat. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.