1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Diffusionsprovtagare
  5. Beställning av diffusionsprovtagare
 Hornsgatan på Södermalm, Stockholm med biltrafik.

Beställning av diffusionsprovtagare

Beställningsinformation och prislista nedan gäller främst vid beställning av ett mindre antal provtagare (färre än 30 st), exempelvis inför miljöcertifiering och mindre arbetsmiljömätningar. Vid större beställningar och längre mätkampanjer, kontakta oss direkt för offert då andra priser kan gälla beroende på mätningens omfattning.

Prislista 2022

I priset för provtagarna ingår utskick av provtagare samt analysrapport. Fakturering sker direkt efter utskick av provtagare.

Prislista 2022
Typ av diffusionsprovtagare för beställning upp till 10 provtagare*Pris/provtagare
(exkl. moms) **
Kvävedioxid785 kr
Kväveoxid, NOx (kvävemonoxid + kvävedioxid)1 215 kr
Ammoniak915 kr
Svaveldioxid785 kr
Väteklorid915 kr
Ozon915 kr
Salpetersyra915 kr
Vätesulfid1 540 kr
Multiprovtagare (acetat+ formiat+SO2+HCl+HF)2 300 kr
* Vid beställning av fler än 10 provtagare dras en rabatt på 5% av från det totala priset för provtagarna.
** IVL Svenska Miljöinstitutet reserverar sig för att priserna kan skilja sig från vad som anges i tabellen om majoriteten av provanalyserna kommer ske under nästkommande år.


För att vi på IVL ska kunna hjälpa till med mätstrategi och relevant analys är det viktigt att vi förstår syftet med mätningarna. I beställningsformuläret kan ni fylla i den information som vi behöver.

I samband med din beställning vill vi bland annat veta följande:

  1. Syfte med mätning (t.ex arbetsmiljö, miljöbyggnad, utomhushalt)
  2. Ämnen som önskas mätas samt antal provtagare för varje ämne
  3. Sker mätningen inomhus eller utomhus?
  4. Stationsnamn (t.ex byggnad, gatuadress)
  5. Faktura- och leveransadress
  6. Om uppsättningsanordning önskas beställas. Ofta vanligt vid utomhusmätningar och personburna mätningar. Vid inomhusmätningar skickas alltid fästkuddar med.

För mer information om diffusionsprovtagning och offert, kontakta

Sara Weidolf

Miljöbyggnad
sara.weidolf@ivl.se
+46 (0) 107886833

Marta Segura Roux

Slutna utrymmen
marta.seguraroux@ivl.se
+46 (0) 107886919

Bo Sahlberg

Arbetsmiljö
bo.sahlberg@ivl.se
+46 (0) 107886662

Viktor Klemetz

Utomhusmätningar och övriga inomhusmätningar
viktor.klemetz@ivl.se
+46 (0) 107886836

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-03-20

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen