SunHorizon- Sun coupled innovative heat pumps

Värme- och kylasektorn står i Europa för cirka 50 procent av det totala energibehovet och uppvärmning utgör ungefär häften av det. Majoriteten av behovet i sektorn möts idag av fossila bränslen där naturgas är dominant. SunHorizon syftar till att utveckla nya tekniklösningar som integrerar värmepumpar och solenergisystem för att påskynda en övergång av sektorn mot förnybara alternativ.

Målet med SunHorizon är att demonstrera innovativa värmepumpslösningar som arbetar kopplat mot olika solcellssystem (PV, hybrid samt solfångare) för att leverera värme och kyla till bostäder samt kommersiella byggnader. Minskade koldioxidutsläpp, lägre energiräkning samt minskat beroende av fossila bränslen är några av de förväntade fördelarna av att tekniken implementeras. Åtta demonstrationsanläggningar håller på att uppföras i Tyskland, Spanien, Lettland, Belgien, för att utveckla och testa tekniken.

Enkätstudie för att identifiera olika intressentgruppers attityd

SunHorizon utför just nu en enkätstudie för att identifiera olika intressentgruppers attityd, samt upplevda barriärer, gentemot tekniken som utvecklas i projektet.

Välkommen att delta med din åsikt!

Delta i undersökningen

Enkäten är öppen till och med den 3:e mars.


Fakta om projektet

SunHorizon

Period: 2018-2022

Budget: 11 646 610€

Kontakt: Érika Mata

Finansiär: EU (Europeiska unionen under Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram) (https://cordis.europa.eu/project/id/818329)

Webbplats: www.sunhorizon-project.eu

Samarbetspartners:
RINA , CEA , EXERGY , Schneider Electric, BoostHEAT, The National Research Council, FAHRENHEIT GmbH, Fundación CARTIF, IES, IVL, The European Heat Pump Association, TVP Solar SA, DualSun, CheckWatt, AJSCV, GROUPEMENT DE REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DU PAYS DE LIEGE, BDR Thermea Group BV, RATIOTHERM, RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE, EMVS

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.