Retursystem för take away-förpackningar testas

För första gången ska ett restursystem för take away-förpackningar testas i Sverige. Matlådor och kaffemuggar ska kunna lämnas in där de tidigare har inhandlats för att sedan diskas och återanvändas igen. Det ska spara både resurser och minska nedskräpningen.

Ett antal kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa systemet. Det kommer att finnas på ställen vid KTH, Söderhallarna, SLU, Göteborgs universitet och vid Avenyn. Faller allt väl ut hoppas man kunna skala upp och inkludera fler matställen.

Retur av take away-förpackningar för återanvändning finns i mindre skala i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. Enskilda aktörer har känt att det svårt att starta upp den här typen av system på egen hand, något projektet tagit fasta på och samlat många aktörer som deltar. Projektet ger möjligheter att testa och utvärdera systemet och få fram bra rekommendationer på området. 

Ökad trend i Sverige och världen

Trenden med take away ökar, inte bara i Sverige utan i hela världen. En övergång från engångsartiklar till förpackningar som går att återanvända skulle minska resursförbrukningen, både genom att avfallsmängden skulle minska men framförallt genom att färre muggar och lådor behöver produceras. Ytterligare en aspekt är att nedskräpningen skulle minska. Engångsartiklar beräknas stå för så mycket som 43 procent av nedskräpningen i EU.

Kulturen svårare att ändra på

Många take away-förpackningar används mer som transport av mat och dryck tillbaka till arbetsplatsen eller hemmet. Själva kulturen att hämta mat kan vara svår att ändra på, däremot går det att ändra på vilka produkter som används till det och där ser projektet att det borde finnas mer hållbara alternativ.

En tidigare studie som IVL har gjort visar att både restaurang- och kaféaktörer och deras gäster ställer sig positiva till ett retursystem på take away-förpackningar.

– Många kunder efterfrågar ett hållbarhetstänk och vill göra rätt, så det känns bra att vi tittar vidare på det här. Det som är viktigt är att säkerställa att retursystemet verkligen bidrar till att minska de negativa miljöeffekterna från engångsanvändningen. Diskning och transporter får inte minska miljönyttan i alltför hög grad, säger Åsa Stenmarck, resursexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Frågor och svar om muggar/lådor samt retursystem.

Fakta om projektet

Retursystem för take away-förpackningar

  • Period: 2019-2021
  • Budget: 4,145 MSEK, varav hälften är medfinansiering i form av tid.
  • Kontakt: Åsa Stenmarck

Finansiär:
Vinnova och deltagande parter.

Samarbetspartners: Projektet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och utförs i samarbete med A43 Coffee, Antrop, Coffice, Compass Group, Duni, Göteborgs stad, Håll Sverige Rent, KTH Students for sustainability, loop-it, My Vegina i Söderhallarna, Naturvårdsverket, Nordiska plast, Nordish market, PantaPå, Ragnsells, Returpack, Reitan Convenience Sweden AB, Restauranglabbet, Stories, Vasakronan och ZeroWaste Stockholm.