IVL Svenska Miljöinstitutet, Cirkulära produktflöden i byggsektorn

Cirkulära produktflöden i byggsektorn

Varje år investeras mångmiljardbelopp i kontors- och butikslokaler och omsättningen av kontorsinredning är betydande, liksom möjligheten att återanvända begagnat material. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker tillsammans med ett tiotal projektpartners hur det begagnade byggmaterial kan återbrukas i industriell skala.

Kontorshyresgäster kommer och går och många vill sätta sin egen prägel på sina nya lokaler, vilket ofta leder till att fullgod inredning med hög kvalitet slängs redan efter ett par år. Tillsammans med Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, LINK arkitektur, Tenant & Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier tittar IVL närmare på hur återanvändningen kan öka av byggprodukter för fast kontorsinredning.

Projektet utgår från byggmaterial med hög efterfrågan som är enkla att ta ner och sätta upp igen, exempelvis innerväggar, belysning, dörrpartier, innertak, VVS-produkter och beslag.

Arbetet pågår i två och ett halvt år, är en fördjupning av en förstudie från 2015 och innebär att titta närmare på affärsmöjligheter samt metod- och teknikutveckling. Metoderna testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege. Projektgruppen utvecklar också IT-stöd för en mer tillgänglig marknad för att återanvända produkter samt stöd vid inventering och värdering av material.

Webbsidan www.ccbuild.se visar ett antal exempel på återbruk, ger tips på hur man kan arbeta praktiskt och ska bli en marknadsplats för alla som vill köpa och/eller sälja återanvändningsbara byggprodukter.

Projektet samfinansieras av Vinnova samt av projektpartners med totalt 11,2 miljoner kronor.

Läs nyhet om forskningsprojektet

Ladda ner rapport

Fakta om projektet

Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala

Guider och instruktioner

Hanteringsinstruktioner - väggar och tak

Hanteringsinstruktioner - dörrar

Hanteringsinstruktioner - VVS

Hanteringsinstruktioner - beslag

Hanteringsinstruktioner - belysning

Hanteringsinstruktioner - galller och smide

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.