1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-01] Mistra SafeChem arbetar för en grön, säker och hållbar kemiindustri
Reportage | 2021-06-01
Man i labb.

Mistra SafeChem arbetar för en grön, säker och hållbar kemiindustri

Målet för forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, är att främja en hållbar kemiindustri och minska risken för både människor och miljö att exponeras för farliga ämnen. Förhoppningen är att detta ska bli basen för en permanent forskningsplattform inom grön kemi.

Grön kemi är ett tankesätt som innebär att kemiska föreningar och synteser bör designas så att de är så miljövänliga som möjligt. Det omfattar en helhetssyn på råvaror, kemikaliehantering, processer och slutprodukter, men även hänsyn till klimatpåverkan och energianvändning.

Visionen för Mistra SafeChem är att främja en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Det sker dels genom att utveckla nya syntesprocesser, dels genom att ta fram en verktygslåda med modeller och metoder för att riskbedöma kemikalier, både före och under produktionen samt i användarledet. Programmet samlar både akademi och industri och ska även utveckla en agenda för grön kemi kan bli grund för en permanent forskningsplattform.

En insats över kemins hela spektrum

En viktig komponent för att lyckas är samarbetet mellan material- och organkemister, toxikologer och miljökemister samt industri- och produktspecialister.
– Mistra SafeChem är en gruppinsats där olika grenar av grön och hållbar kemi går samman. Det ger industriparterna en möjlighet att samarbeta med den akademiska världen och få en fördel inom säker kemidesign. Det är viktigt, inte minst när EU och andra tillsynsmyndigheter ständigt ökar sina förväntningar på kemiföretag, säger Richard Lihammar på IVL, som är biträdande programchef.

Helhetssyn behövs för framgång

Mistra SafeChem arbetar utifrån en helhetssyn på kemikalier, därför är interaktion inom programmet avgörande för resultatet.
– Vi går in i fabriken och tar fram nya metoder för att framställa kemikalier. Genom att använda enzymer och andra katalyssystem kan vi minska behovet av kemikalier som input. En annan huvuduppgift är att utveckla testmetoder för att tidigt identifiera potentiella problem och kunna ersätta produkter, säger John Munthe, forskningschef på IVL och programchef för Mistra SafeChem.

Fallstudier om miljö i bilar och kosmetika

Samarbetet inom programmet är särskilt tydligt inom de fallstudier som pågår. En gäller ämnen som påverkar inomhusmiljön i personbilar. En annan fallstudie handlar om kosmetika. Silikon av olika typer används ofta i hudkrämer, smink och hårprodukter. Några av dessa ämnen har visat sig ha giftiga egenskaper. Fallstudien, som genomförs tillsammans med butikskedjan H&M, handlar om att hitta alternativa ämnen med lägre hälso- och miljöpåverkan som kan ersätta silikoner och cykliska siloxaner i kosmetiska produkter.

Här kommer verktygslådan inom Mistra SafeChem till nytta. Den används för att kartlägga både nuvarande ämnen och möjliga alternativ när det gäller toxikologisk påverkan på människor och miljö, kartläggning av livscykeln och teknisk prestanda.

En del av ökad miljömedvetenhet

Finansiären Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har haft planer på att starta ett kemikalieprogram sedan 2013. Så frågan är varför Mistra SafeChem till slut fick startsignal?
– Jag tror det beror på att miljömedvetenheten har ökat generellt. Allmänheten har fokus främst på klimatfrågan, men att minska farorna med kemikalier är också av stor betydelse. Vid den omvandling som krävs för att bekämpa klimatförändringarna är det naturligt att också se över processerna och välja säkrare ämnen där det är möjligt, säger Richard Lihammar.

Rekordstor satsning av Mistra

Mistra finansierar Mista SafeChem med 70 miljoner kronor, vilket gör det till deras största satsning på ett enskilt program. Parterna bidrar med ytterligare 30 miljoner. Från industrin deltar tolv parter som representerar hela värdekedjan, allt från tillverkare till användare av kemikalier.

IVL koordinerar programmet, som pågår från 2019 till 2024. Övriga forskningsparter är Stockholms universitet, Rise, KTH, Danmarks Tekniske Universitet och Chemsec.

Prenumerera på våra nyhetsbrev