1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-09-20] Forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn
Pressmeddelande | 2023-09-20
Översvämmat vattendrag i Stjärnsund, Dalarna.

Forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn

Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att rusta bostäder identifieras. Projektet leds av norska CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If.

– Klimatförändringarna innebär stora påfrestningar på samhället och kommer leda till fler skador och förstörd egendom framöver. Det innebär att vi måste gör allt för att förhindra att skador uppstår, samtidigt som vi måste hushålla med resurser när åtgärder väl sätts in, säger Johan Holmqvist, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ungefär 70 procent av alla vattenskador sker under sommarmånaderna, då det förekommer många intensiva regn som är svåra att förutse. Väderrelaterade vattenskador är också den största kostnaden för norska försäkringbolag de senaste tio åren. Många urbana miljöer och kustnära samhällen är extra sårbara för översvämningar från vattendrag och intensiv nederbörd.

Syftet med projektet ”Klimatanpassning för hållbar försäkring” är att är identifiera hållbara åtgärder som kan förebygga skador orsakade av extremregn och skyfall.

– Det är första gången man tittar så här konkret på faktiska åtgärder mot skador efter extrem nederbörd, som också sätts in i ett större klimatsammanhang. Vi behöver ta fram fakta om vilka åtgärder som är kostnadseffektiva för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, men också ur ett större och längre perspektiv, där vi ser på klimatpåverkan och utsläpp över tid, säger Sofie Waage Skjeflo, projektledare på CICERO.

Mer faktabaserade råd

För If:s del handlar det om att kunna ge ännu bättre och forskningsbaserade råd till kunderna. Målgruppen är husägare och bostadsrättsföreningar, som står inför utmaningen att rusta sig mot naturskador i form av skyfall.

– Vi tror att ökad samverkan och kunskapsdelning mellan olika aktörer kommer vara helt centralt för att samhällets klimatanpassningsarbete ska vara framgångsrikt. Förhoppningen är att vi med hjälp av det här projektet ska kunna ge ännu mer konkreta råd till våra kunder och bidra till ett effektivt klimatanpassningsarbete i Sverige och Norge, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

En del av projektet är att identifiera vilka åtgärder som skyddar mot skador av extrem nederbörd. Det kan vara allt från enskilda husägares insatser i form av backventiler och dränering, men också riktat mot exempelvis bostadsrättsföreningar där bland annat blågröna lösningar ingår, då grön infrastruktur bidrar till att hantera höga vattenflöden. Andra konkreta åtgärder som kan komma att ingå i studien är växtbeklädda tak som binder vatten och olika typer av växtbäddar.

Projektet kommer med hjälp av livscykelanalys (LCA) bedöma klimatanpassningsåtgärder utifrån deras inverkan på utsläpp av växthusgaser samt utifrån ett privatekonomiskt perspektiv.

– Vad gäller hållbarhet tittar vi framförallt på hur de fysiska åtgärderna kan förhindra att ytterligare klimatpåverkan uppstår, vilket det gör om egendom förstörs i förtid, kräver byggarbeten eller reparation med nya material och resurser som har en klimatpåverkan, säger Rasmus Andersson, specialist inom fastighets-LCA på IVL.

Projektet kommer att pågå i ett år, och resultaten presenteras i en rapport med rekommendationer för husägare och bostadsrättföreningar.

För mer information, kontakta:
Johan Holmqvist, johan.holmqvist@ivl.se, tel. 010-788 66 49
Rasmus Andersson, rasmus.andersson@ivl.se, tel. 010-788 67 43
Philip Thörn, philip.thorn@if.se, tel. 070-985 38 11

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev