1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-05-10] Stor potential för återvinning av kritiska råmaterial
Pressmeddelande | 2023-05-10
Electric car lithium battery pack and power connections

Stor potential för återvinning av kritiska råmaterial

I dagsläget återvinns endast en mycket liten del av de kritiska råmaterial som finns i produkter i Sverige. Men potentialen finns – med politiska beslut kan återvinningen öka och resursförsörjningen säkras.

Idag publicerar IVL Svenska Miljöinstitutet rapporten ”Förutsättningar för en ökad återvinning av kritiska råmaterial i Sverige” som tagits fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna. Rapporten visar att återvinningen av ett antal kritiska råmaterial som används i solpaneler, vindkraftverk och batterier, endast återvinns i liten utsträckning. Bristande lönsamhet lyfts fram som det främsta skälet.

– Vi ser att företagen är beredda att investera, men bara om det finns en lönsamhet i återvinningen. För att öka återvinningen krävs incitament för återvinnarna, säger Christian Junestedt på IVL, författare till rapporten.

Elektrifieringen av samhället innebär ett ökat behov av kritiska råmaterial. Idag importerar EU större delen av dessa material. En ökad återvinning kan bidra till att minska EU:s importberoende och bidra till en säker råvaruförsörjning.

Rapporten kartlägger återvinningen i Sverige idag och presenterar ett antal åtgärdsförslag för att driva utvecklingen framåt. Bland dessa lyfts kvotplikt, vilket innebär krav på en viss andel återvunnet material i nya produkter, och vikten av samverkan mellan myndigheter, producenter och återvinnare.

– Rapporten visar på den potential som finns i att återvinna mer. Men det krävs politiska beslut. Vi i Återvinningsindustrierna vill se kvotplikt för flera produkter som innehåller kritiska råmaterial. Det säkerställer efterfrågan och leder till investeringar och teknikutveckling, säger Ellen Einebrant, vd för Återvinningsindustrierna.

Ladda ner rapporten: Förutsättningar för en ökad återvinning av kritiska råmaterial i Sverige Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Christian Junestedt, christian.junestedt@ivl.se, tel. 010-788 66 56
Ellen Einebrant, ellen.einebrant@recycling.se tel. 070-460 60 35

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev