1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-10-06] Forskningsanläggning för vatten flyttar till Loudden
Pressmeddelande | 2022-10-06
Hammarby Sjöstadsverk

Forskningsanläggning för vatten flyttar till Loudden

Forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH flyttar till stadsdelen Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm. Ett nytt avtal har tecknats med Stockholm Vatten och Avfall. I den unika pilot- och demonstrationsanläggningen testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering och resursutvinning.

Verksamheten är inriktad på att åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv avloppsvattenrening, minska utsläppen av klimatgaser, liksom tillvarata alla värdefulla resurser som finns i avloppsvatten.

– Vi ser mycket fram emot att komma på plats på Loudden och fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med våra samarbetspartners och uppdragsgivare, säger Marie Fossum Strannegård, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Professionell personal på plats året runt

På Hammarby Sjöstadsverk arbetar experter inom miljöteknik året runt med forskningsprojekt, utbildning och teknikutveckling. Anläggningen används i både nationella och internationella forskningsprojekt samt som test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

– KTH ser mycket fram emot att utöka samarbetet med IVL och Stockholm Vatten och Avfall i den nya anläggningen. Vattenreningstekniken och testmetoder är mycket betydelsefullt för vårt hållbara samhälle, säger KTH:s prorektor Mikael Östling.

Flytten från Henriksdalsberget i södra Stockholm till Loudden pågår för fullt och planeras vara klar under första kvartalet 2023. Under tiden fortsätter verksamheten och projekten med oförminskad styrka. Området som man flyttar till på Loudden har tidigare använts som kommunalt avloppsreningsverk samt test- och visningsanläggning, vilket ger bra förutsättningar för den fortsatta verksamheten.

– Även den nya testanläggningen kommer att vara en unik plats som främjar samarbete mellan forskare, företag och avloppsreningsverk för att möta framtida utmaningar inom VA-sektorn och för att öka exporten av svensk kunskap och teknik, säger IVL:s medarbetare Christian Baresel som är föreståndare för anläggningen.

För mer information, kontakta:
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se, tel. 010-788 66 06
Marie Fossum Strannegård, marie.fossum.strannegard@ivl.se, tel. 010-788 65 06


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev