1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-02-02] Så får vi fler nollutsläppsfordon i våra nordiska städer
Pressmeddelande | 2021-02-02
trafikanter i staden

Så får vi fler nollutsläppsfordon i våra nordiska städer

Hur kan vi minska utsläppen från trafiken i våra städer? IVL har i en studie tittat på hur nordiska städer kan öka andelen nollutsläppsfordon och samtidigt driva på arbetet med nya mobilitetslösningar. Städerna rekommenderas att sätta ihop paket med åtgärder som förstärker varandra.

– Städerna spelar en viktig roll i övergången till en klimatneutral transportsektor. När klimatmålen skärps behöver också städerna kunna höja sina ambitioner och få mer handlingskraft. Ett sådant exempel är att de bör ges större möjligheter att genom lagstiftning driva på användningen av nollutsläppsfordon, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Större lagstiftningsmöjligheter skulle till exempel göra det lättare för städerna att införa miljözoner för olika fordonskategorier.

– Svenska kommuner som vill införa nollutsläppszoner idag måste göra det för alla fordonskategorier, vilket kan bli ett för stort steg. Där bör man öppna för möjligheten att städerna kan få införa miljözoner som gäller endast för lätta transportfordon och lastbilar, säger Anders Roth.

Rapporten rekommenderar städerna att arbeta med förbättrade förutsättningar för nollutsläppsfordon som laddnings- och tankinfrastruktur och krav på utsläppsfria fordon vid offentlig upphandling av fordon och tjänster. Det är också viktigt att förbättrade laddningsmöjligheter för nollutsläppsfordon går hand i hand med en miljöstyrande parkeringspolicy.

– Ökad efterfrågan på laddplatser är en bra anledning att se över stadens parkeringspolicy. Men subventionerade parkeringar för nollutsläppsfordon rekommenderas inte för svenska städer och inte heller tillgång till busskörfält, eftersom dessa åtgärder riskerar att öka bilåkandet på bekostnad av kollektivtrafik- och cykelresande, säger Anders Roth.

Förutom att gynna utsläppsfria fordon är det viktigt att städerna ökar utbudet och attraktiviteten för andra alternativ, som kollektivtrafik och cykel, samt att man tittar på vad åtgärder som hastighetsbegränsningar kan göra för att gynna en hållbar stadsutveckling.

– Under rätt förhållanden kan ambitiösa städer genomföra ett mer omfattande policypaket med en kombination av olika former av avgiftssystem eller nollutsläppszoner liknande de som nu planeras i Bergen och Oslo. För att fullt ut kunna genomföra dessa åtgärder måste städerna ha en hög andel utsläppsfria fordon samt stärka möjligheterna för invånarna att röra och transportera sig utan att behöva äga en bil.

Ladda ner rapporten här Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Rapporten presenteras på Energimyndighetens digitala konferens om hållbar mobilitet, läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Nollemissionsfordon i städer är ett projekt inom Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som leds av Energimyndigheten. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev