1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-18] Framsteg för miljöarbetet när digitala byggvarudeklarationer kopplas ihop med branschens ledande databaser
Pressmeddelande | 2020-05-18
Fasad på en byggnad

Framsteg för miljöarbetet när digitala byggvarudeklarationer kopplas ihop med branschens ledande databaser

Det branschgemensamma formatet för elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, gör det möjligt för byggmaterialindustrin att deklarera byggprodukters miljöprestanda i ett digitalt format. Nu sker nästa steg i utvecklingen när denna miljödata kopplas till några av byggbranschens ledande databaser för byggmaterialinformation: Finfo, VVS-Info, Golvbranschen GBR och Basta.

– Vi hoppas nu att fler databaser och system ansluter sig och stödjer den här utveckling så att alla aktörer i byggkedjan kan få tillgång till informationen via en öppen plattform. Det skulle på sikt betyda lägre byggkostnad och ökad kvalitet i miljöarbetet, säger Anders Ejlertsson på IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med Byggmaterialindustrin tagit fram systemet med eBVD.

Miljöinformation om byggmaterial är viktigt för många led i ett hållbart samhällsbyggande; för byggna­der, omgivning, människor och klimatmål. Samtidigt har miljökraven lett till en omfattande administration när en stor mängd data ska uppdateras och distribueras. Ofta ska ett stort antal produkter knytas till en specifik byggnad. Med eBVD, som är ett branschöverenskommet format för digitala byggvarudeklarationer, förenklas det arbetet och all information blir öppet tillgänglig för användarna på en plats. Det innebär också att informationen hela tiden hålls uppdaterad, något som branschen länge efterfrågat.

För att erbjuda digital miljöinformation till alla användare har IVL och Byggmaterialindustrin nu i samarbete med fyra branschaktörer – Finfo, VVS-Info, Golvbranschen GBR och Basta – utvecklat webb-apier som kopplar samma eBVD-informationen med aktörernas digitala plattformar.

– Genom vårt samarbete kan vi, på varje enskild artikel som säljs i byggmaterialhandeln, flagga om artikeln omfattas av en eBVD eller inte. Det gör det enkelt för alla aktörer i byggprocessen att hämta den hållbarhetsdata de behöver för sina behov, och ökar värdet på det arbete byggmaterialproducenten har lagt ned på att utarbeta deklarationen, säger Troels Hansen, vd på Finfo.

I Finfos databas finns till exempel mer än 1,8 miljoner byggartiklar med tillhörande dokumentation. För de som använder Bastas loggbok innebär kopplingen att informationen som byggmaterialindustrin lägger in i sina digitala byggvarudeklarationer direkt blir synlig i loggboken.

– Den digitaliserade informationen där varje byggvarudeklaration får en unik identitet, att informationen om miljöprestanda finns samlad på ett ställe och att den är nåbar digitalt så att olika programvaror kan referera till samma information. Det tycker vi är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Hans Karlsson, vd på VVS-Info.

För mer information, kontakta:
Anders Ejlertsson, anders.ejlertsson@ivl.se, tel. 010-788 66 92

Digitala byggvarudeklarationer

Systemet med elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, togs fram 2016 av Byggmaterialindustrin och IVL Svenska Miljöinstitutet i dialog med branschens aktörer. Syftet var att göra det möjligt att dela byggvarudeklarationer i ett öppet digitalt format. Systemet fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer och det är öppet för alla att söka information i. På den digitala plattformen finns det nu mer än 200 aktiva leverantörer och mer än 2000 öppet tillgängliga digitala deklarationer. Byggvarudeklarationerna innehåller information som byggmaterialindustrin tar fram om produkters miljöegenskaper i olika skeden av livscykeln. Den digitala plattformen administreras av Byggmaterialindustrin och IVL Svenska Miljöinstitutet i det gemensamma bolaget, eBVD Norden AB.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev