1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-01] Plastens väg från staden till havet kartläggs i nytt EU-projekt
Pressmeddelande | 2016-02-01

Plastens väg från staden till havet kartläggs i nytt EU-projekt

Hela 80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land, och 60 procent av skräpet är av plast. I det gemensamma EU-projektet Blastic ska nu länder runt Östersjön ta reda vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i projektet som leds av Håll Sverige Rent.

– Genom projektet får vi massor med ny, värdefull kunskap om skräpets väg från stad till hav. Det är viktig information som gör att vi tillsammans med kommuner och andra aktörer kan sätta in rätt åtgärder för att reducera nedskräpningen av havet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

I projektet ska IVL utveckla en ny metod för att kartlägga källor och spridningsvägar för marint skräp i urbana miljöer. Med hjälp av kartläggningen ska sedan en lista över identifierade och prioriterade åtgärder för att reducera nedskräpningen tas fram.

Ett nytt grepp är att man inom projektet tar regionala och nationella strategier till en praktisk användning på lokal nivå. En omfattande och konkret åtgärdslista användbar för hela centrala Östersjöområdet kommer att presenteras så småningom.

I Sverige ska Södertälje kommun vara ett pilotområde. Kommunens potentiella källor och spridningsvägar till marin nedskräpning kommer att kartläggas tillsammans med mätningar i fält och en åtgärdsplan kommer att tas fram.

– Projektet kommer att resultera i en vägledning för hur kommunerna kan arbeta för att minska nedskräpningen av plastskräp i havet. Vägledningen kommer att innehålla alltifrån hur man kartlägger potentiella källor till nedskräpningen till hur man mäter plastskräpet och tar fram åtgärdsplaner, säger Anna Fråne på IVL.

Blastic finansieras från Central Baltic-programmet och pågår fram till och med 2018. Förutom IVL Svenska Miljöinstitutet deltar Håll Sverige Rent (koordinator), Håll Skärgården Ren (Finland), Stockholm Environmental Institute Tallin, SYKE (Finland), Fee Latvia, Åbo Stad och Tallinns stad.

För mer information kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41
Eva Blidberg, projektledare, Håll Sverige Rent, eva.blidberg@hsr.se, tel. 072-551 64 71

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev