1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-14] Hållbara transporter – om fordonspolitik, utsläppsfusk och bilsnålt byggande
Pressmeddelande | 2015-10-14

Hållbara transporter – om fordonspolitik, utsläppsfusk och bilsnålt byggande

Den 19 november är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets årliga konferens Hållbara transporter. Årets program följer upp Volkswagens utsläppsfusk och det blir debatt om fordonspolitik, bonus-malus-system och miljöbilar. Hur pass miljövänliga är de egentliga och hur påverkar de vår hälsa och stadsluften?

‒ Hållbara transporter kommer i år ha starkt fokus på aktuella frågor som vad skandalen med manipulerade utsläppstest har för betydelse för kommande miljöriktlinjer och åtgärder, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, som deltar på konferensen.

‒ Vi tittar även på om dieselbilar verkligen är okej som miljöbilar, vilka krav upphandlare kan ställa och vad regeringen gör. Dessutom diskuterar vi miljözoner för personbilar i städer, något som Antwerpen och London har beslutat att införa.

På konferensen får du också höra om Europas största bilsnåla nybyggnadsområde – som byggs i Frihamnen i Göteborg. Det blir också debatt om transporter och bränslen i ett europeiskt perspektiv. Vägtransportsektorn är till 98 procent beroende av fossila bränslen och står för en tredjedel av energianvändningen inom EU. EU:s riktlinjer är avgörande för unionens miljöutveckling men direktiven kan också hota den svenska koldioxidskatten. Finns det en möjlighet att finna en samsyn mellan EU och Sverige i utvecklingen mot en hållbar långsiktig drivmedelspolitik?

Några punkter ur programmet:

  • Avgaser – stadsplanering, hälsa och åtgärder
  • Utsläppskontroll – vad kan vi lära av USA gällande avgasmätningar i verklig trafik?
  • Alternativa bränslen – är syntetiskt diesel, HVO, lösningen?
  • Debatt: Bonus-malus-modeller, skärpt miljöbilsdefinition och utfasning av fossila bränslen – hur skapar vi en fordonspolitik som löser såväl utsläpp som klimat och ekonomi?
  • Åtgärder och styrmedel – vad händer i Europa?
  • De viktigaste framgångsfaktorerna för fossilfria vägtransporter
  • Drivkrafter för bilsnålt byggande

Vid frågor om programmet kontakta:
Lidia Partheni, lidia.partheni@ivl.se, tel. 010-788 66 74

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev