1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-04-02] Klimatpåverkan från pellets – produktionsmetod och transportval gör skillnad
Pressmeddelande | 2015-04-02

Klimatpåverkan från pellets – produktionsmetod och transportval gör skillnad

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie visat att utsläpp av växthusgaser kopplade till pellets skiljer sig åt ur ett livscykelperspektiv. Framförallt är det bränslet som används vid torkningen samt transportsätt och längd på transporten från fabrik till pelletsens användare som är avgörande. Generellt för studien kan sägas att pellets producerad i Sverige och i moderna anläggningar i Lettland, Kanada och Ryssland uppvisar de lägre utsläppen.

– Baserat på studiens resultat gäller generellt att pellets som vi finner i Sverige är ett klimateffektivt biobränsle. Det var dock lite förvånande att se att det fanns pelletsprodukter som kom att uppvisa så pass stora koldioxidutsläpp kopplade till sin produktion och transportkedja, säger Mathias Gustavsson, en av forskarna bakom studien.

Resultaten från livscykelstudierna visar att utsläppen av växthusgaser varierar mellan 2 och 25 gram koldioxidekvivalenter per MJ pellets. Om man jämför det med ett system där man använder ett fossilt bränsle kommer pelletsanläggningen släppa ut mellan 64 och 98 procent mindre koldioxidekvivalenter för elproduktion och 77 till 99 procent mindre koldioxidekvivalenter för fjärrvärme.

Studien utgår från den metod som diskuterats inom EU för att bedöma associerade utsläpp för el och värme producerat med fasta biobränslen. För närvarande har EU inga förslag att införa hållbarhetskrav för fasta biobränslen i närtid. Däremot finns redan i Sverige krav på att emissioner kopplat till el skall anges av elhandelsbolagen. Vidare redovisar många fjärrvärmeleverantörer emissioner av växthusgaser kopplade till de fjärrvärmeprodukter man erbjuder.

– Baserat på resultaten tycker jag att det finns anledning för aktörer som använder pellets för el- och värmeproduktion att hålla koll på varifrån man köper sin pellets och att de är producerade i effektiva och moderna produktionsanläggningar, säger Mathias Gustavsson.

Resultaten från studien presenteras i en vetenskaplig artikel i Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Artikeln är skriven av IVL-medarbetarna Julia Hansson, Fredrik Martinsson och Mathias Gustavsson och den kompletta titeln är "Greenhouse gas performance of heat and electricity from wood pellet value chains – based on pellets for the Swedish market". Studien har finansierats via anslag från Energimyndigheten.

För mer information kontakta:
Mathias Gustavsson, mathias.gustavsson@ivl.se, tel. 010-788 68 95

Fakta om pelletsmarknaden i Sverige Pellets är ett förädlat trädbränsle som har fått en ökad roll i det svenska energisystemet under de senaste 15 åren. Enligt siffror från Pelletsförbundet var den svenska produktionen av pellets 2014 drygt 1,5 miljon ton, vilket motsvarar ett energiinnehåll på mellan 6,7 – 7,5 TWh. Användningen av pellets i Sverige var samma år totalt knappt 1,8 miljon ton av vilket merparten, cirka två tredjedelar, användes i större anläggningar som kraftvärmeverk och närvärmecentraler och resterande användes inom villamarknaden. Sverige både importerar och exporterar pellets.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev