1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-11] Dioxiner i fisk granskas
Pressmeddelande | 2014-03-11

Dioxiner i fisk granskas

De nuvarande kostråden för konsumtion av fet fisk från Östersjön begränsar möjligheterna till försäljning av framförallt lax och strömming. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med kustfiskare från Norrlandslänen startat ett projekt som syftar till att optimera fiske och beredning så att innehållet av bland annat dioxiner i fisken minimeras.

Forskarna kommer att titta på hur fetthalten påverkar fiskens dioxininnehåll och hur denna varierar, dels mellan olika vävnader i fisken, dels mellan olika regioner och mellan olika årstider. Inom projektet genomförs även en kritisk granskning av den vetenskapliga grunden för dagens kostråd. Till projektet har det knutits en referensgrupp med representanter från olika myndigheter och miljömedicinsk expertis.

Olika ”larm” om fiskars giftighet får ofta stort genomslag i media. Samtidigt finns det stora hälsomässiga fördelar med att äta fet fisk. En del forskningsresultat tyder dessutom på att nyttan med att äta Östersjöfisk överstiger riskerna för en stor del av befolkningen i Sverige. Sett över tid så har även halterna av de ämnen vi känner som miljögifter minskat i fisken.

– Om det går att finna fiske- och beredningsmetoder som minskar innehållet av dioxiner och andra föroreningar i lax och strömming bör vi givetvis göra vårt yttersta för att klarlägga detta eftersom det är en högvärdig födoresurs som kan fiskas på ett hållbart sätt, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utvecklingen under senare år har emellertid varit att småskaligt kustfiske efter lax och strömming minskat i betydelse. Istället importerar vi alltmer fisk som antingen odlats eller fångats och beretts långt från Sverige, vilket innebär transporter och förbrukning av resurser.

För mer information, kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev