1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-05-31] Svenskt konsortium ska främja hållbar stadsutveckling i Kina
Pressmeddelande | 2013-05-31

Svenskt konsortium ska främja hållbar stadsutveckling i Kina

Ett svenskt konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Scania och miljöteknikföretagen Malmbergs och Xylem har bildats för att främja hållbar stadsutveckling i Kina. Tillsammans med kinesiska partners ska man ta sig an de svåra utmaningar som kinesiska städer står inför med luftföroreningar och ett ökande behov av bättre avloppsvattenrening.

Undertecknandet av samarbetet skedde i närvaro av miljöminister Lena Ek och den kinesiske generaldirektören för vetenskap och teknik, ministern för miljöskydd, Zhao Yingmin, på ett möte som hölls i Beijing. Med hjälp av modern biogasteknik ska konsortiet erbjuda kompletta paketlösningar för arbete inom bland annat rening av avloppsvatten och slamhantering. Idagsläget deponeras det mesta av avloppsslammet från kinesiska reningsverk, vilket innebär stora risker för föroreningar. – Uppskattningsvis går omkring 100 terawattimmar av förnybar energi till spillo varje år i Kina. Med rätt teknik kan reningsanläggningar, förutom återanvändningsbart vatten, även generera ett överskott av energi, bland annat biogas och näringsämnen, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL. Om Kina ska kunna minska sina koldioxidutsläpp måste också kollektivtrafiken moderniseras och miljöanpassas. I kinesiska städer används ofta naturgas som fordonsbränsle, speciellt för taxi. Det innebär att biogas lätt kan ersätta naturgas som fordonsbränsle i Kina. Detta skulle minska utsläppen av koldioxid, partiklar och kväveoxider med 90 procent. Ett annat sätt att minska utsläppen och att minska trängseln på vägarna är att locka fler människor att ta kollektivtrafiken. I konsortiet kommer man att erbjuda moderna stadsbussar som ska drivas av billigt lokalt producerad biogas. För mer information, kontakta Östen Ekengren

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev