Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Indikatorer visar hur resurseffektiv avfallshanteringen är
  Hur kan vi mäta att avfallshanteringen verkligen blir bättre? Finns det skillnader i utvecklingen mellan olika kommuner och vilka slutsatser kan vi i så fall dra av det? IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med konsultföretaget Profu tagit fram indikatorer för att mäta och förstå hur resurseffektiv avfallshanteringen är. Indikatorerna kan användas både på nationell och på kommunal nivå.
 • | nyhet
  Liten skillnad i utsläpp mellan etanol och bensin
  Utsläppen från etanolbilar är bara något bättre ur hälso- och miljöperspektiv än de från bensinbilar. Det visar en jämförande studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
 • | nyhet
  Guide hjälper kommuner med viktbaserad avfallstaxa
  I år kommer 30 kommuner att debitera sina kunder enligt vikten på det avfall som faktiskt slängs, istället för efter volymen på sopkärlet. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med flera partners tagit fram en guide som ger kommunerna en bild av vad det innebär att införa viktbaserad avfallstaxa och hur de på ett bra sätt implementerar det i kommunen.
 • | pressmeddelande
  Producentansvar kan öka återvinning av textilier
  Vi köper och slänger allt mer textilier i Sverige. Faktum är att Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller insamling av textilier. För att öka insamlingen, återanvändningen och återvinningen krävs betydande förändringar. En analys gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att ett utökat producentansvar är det styrmedel som har bäst förutsättningar att göra detta.
 • | nyhet
  TrexTool sätter pris på miljöpåverkan från transporter
  Godstransporter för med sig en rad oönskade effekter på framförallt miljö och hälsa, liksom risken för tidsförluster på grund av trängsel i trafiken. Dessa effekter kan värderas med hjälp av begreppet externa kostnader; kostnader som betalas av andra än varuägaren och transportören - i allmänhet av samhället i stort.
 • | pressmeddelande
  Studie visar låg miljöpåverkan från koppar
  Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt olika källors betydelse för belastningen av koppar till Mälaren och Saltsjön i Stockholm. Resultaten visar att koppar från byggnader och dagvatten i väldigt liten utsträckning når dessa vattenmiljöer.
Nyhetsarkiv
Återställ