Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Utvärdering av avfallspolitiska styrmedel presenteras i ny stor studie
  Styrmedel kan effektivt påverka hur det avfall som uppstår hanteras. Däremot är det svårt att utforma styrmedel som ger kraftigt sänkta avfallsmängder. Det framgår av en ny rapport från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering. Av de styrmedel som har studerats är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna.
 • | nyhet
  Ny rapport från IEA visar vägen till koldioxidneutralt Norden 2050
  Internationella energimyndigheten (IEA) ger nu för första gången ut en rapport om det nordiska energisystemet. Rapporten innehåller scenarier för hur de nordiska länderna gemensamt kan uppnå en koldioxidneutral region år 2050. IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i arbetet genom att analysera energipolitiska styrmedel och identifiera de utmaningar vi står inför.
 • | nyhet
  Stora skillnader i kostnader och resursförbrukning för att åtgärda övergödning
  Hur kan näringsnivån i övergödda kustområden sänkas, vilka blir miljökonsekvenserna och hur mycket kostar det? Det är några frågor som IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med ingenjörer och biologer från ÅF och NordMiljö, belyser i ett nyligen avslutat projekt som finansierats av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. Studien har genomförts i Gävle fjärdar, ett kustområde som under lång tid tillförts näringsämnen från flera olika källor.
Nyhetsarkiv
Återställ