1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-01-14] Stora skillnader i kostnader och resursförbrukning för att åtgärda övergödning
Nyhet | 2013-01-14

Stora skillnader i kostnader och resursförbrukning för att åtgärda övergödning

Hur kan näringsnivån i övergödda kustområden sänkas, vilka blir miljökonsekvenserna och hur mycket kostar det? Det är några frågor som IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med ingenjörer och biologer från ÅF och NordMiljö, belyser i ett nyligen avslutat projekt som finansierats av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. Studien har genomförts i Gävle fjärdar, ett kustområde som under lång tid tillförts näringsämnen från flera olika källor.

För att minska halten av näringsämnet fosfor i vattnet till en nivå där märkbara förbättringar av vattenkvaliteten kan noteras krävs omfattande åtgärder. Det innebär också betydande kostnader. I studien har kostnadseffektiviteten för ett antal olika åtgärder studerats. Resultatet visar att kostnaden för att minska tillförseln från landbaserade källor varierar avsevärt mellan olika åtgärder, från några hundra till tiotusentals kronor för varje kilo avskild fosfor. Inom projektet studerades även okonventionella metoder som aluminiumbehandling av bottensediment, syresättning och reduktionsfiske av vitfisk. Dessa metoder bedöms vara väl så kostnadseffektiva som direkta åtgärder mot tillförseln av fosfor från land. Även när det gäller resursförbrukning, i det aktuella fallet uppskattad genom beräkning av koldioxidutsläpp, är det stor skillnad mellan olika studerade metoder. – Förbättring av vattenkvaliteten i våra kustområden bör givetvis ha hög prioritet men det är viktigt att kostnaderna och den totala effekten av olika åtgärder tydliggörs då det framöver kommer att bli nödvändigt att värdera och prioritera mellan olika samhälleliga miljömål, säger Magnus Karlsson projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapporten Kostnadseffektivitet i åtgärder mot övergödning i Östersjön - Fallstudie Gävle fjärdar kan laddas ner här ( rapport 2078 ). För mer information, kontakta Magnus Karlsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev