Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Inspiration till nya arbetssätt
  Det krävs nya arbetssätt för att finna lösningar på dagens komplexa och globala miljöproblem. I inspirationsskriften Ditt vatten allas vatten framhävs vikten av dialog och samarbeten för att nå framgång.
 • | nyhet
  IVL och Sveaskog kartlägger effekter av dikesrensning
  I takt med att efterfrågan på skogsråvara ökar, växer intresset för att höja skogens tillväxt. En av de åtgärder som då används är underhåll av befintliga diken. För att öka kunskapen om dikningens effekter på såväl vattenekosystem som skogens produktionsförmåga startar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveaskog ett nytt forskningsprojekt. Projektet stöds aktivt av Världsnaturfonden, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Nyhetsarkiv
Återställ
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen