1. Startsida
  2. Press
  3. [2007-06-11] IVL och Sveaskog kartlägger effekter av dikesrensning
Nyhet | 2007-06-11

IVL och Sveaskog kartlägger effekter av dikesrensning

I takt med att efterfrågan på skogsråvara ökar, växer intresset för att höja skogens tillväxt. En av de åtgärder som då används är underhåll av befintliga diken. För att öka kunskapen om dikningens effekter på såväl vattenekosystem som skogens produktionsförmåga startar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveaskog ett nytt forskningsprojekt. Projektet stöds aktivt av Världsnaturfonden, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

- Dikesrensning har fått ett uppsving under senare år i takt med att efterfrågan på skogens produkter ökar, säger Therese Zetterberg, IVL. Samtidigt saknas tillräckliga kunskaper om effekterna. Det gäller både vilka marker som ska rensas för att få avsedd produktionsökning och hur man ska rensa för att minimera miljöpåverkan. I projektet, som inleds under sommaren 2007, kommer två försöksområden att utses; ett i Västerbotten och ett i Götaland. I dessa områden kommer effekterna av dikesunderhåll att studeras under tre år. - Vi kommer att studera hur dikning påverkar skogens tillväxt och effekter på vattenekosystemet. Bland annat ska vi undersöka risken för utlakning av kvicksilver och näringsämnen som påverkar nedströms liggande vattenmiljöer. Vi kommer även att undersöka påverkan på bottenfaunan, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog. Se hemsida: www.diva.ivl.se För mer information kontakta: John Munthe, IVL, 010-7886806

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev