1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-11-06] Remissvar: Stärk institutens roll för att möta samhällsutmaningarna
Nyhet | 2023-11-06
Stefan Pettersson utanför IVL:s huvudkontor

Forskning och innovation behövs för att hantera de stora samhällsutmaningar, säger Stefan Pettersson, forskningschef. Foto: Johanna Järnfeldt

Remissvar: Stärk institutens roll för att möta samhällsutmaningarna

Stärk institutssektorn i Sverige och höj anslagen till det viktiga miljö- och hållbarhetsarbetet. Instituten är en naturlig brygga mellan akademi, näringsliv och myndigheter och bidrar starkt till Sveriges innovationsförmåga. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar till regeringens forsknings- och innovationspolitik.

– Forskningsinstituten har förmågan att arbeta med samhällsutmaningar som kräver samarbete mellan olika aktörer och tvärvetenskapligt angreppssätt. De ser till att kunskap och resultat kommer till praktisk nytta genom tillämpad forskning, och skapar och skalar upp nya innovationer, säger Stefan Pettersson, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Regeringen har bjudit in universitet, högskolor, myndigheter, organisationer och företag att inkomma med analyser, synpunkter och förslag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Forskning och innovation är helt avgörande för Sveriges välstånd, konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar skriver regeringen. Samtidigt är anslagen till forskningsinstituten förhållandevis låga konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet. För IVL:s del har det statliga stödet varit konstant sedan 2017 trots att IVL:s omsättning har ökat, vilket i praktiken innebär att basfinansieringen relativt sett har minskat för varje år.

– En viktig del som vi vill växla upp och öka är vår samfinansiering. Det är en unik möjlighet för svenska företag att genomföra forskningsprojekt och angripa miljöfrågor som är viktiga för dem och deras bransch, men även för samhället i stort, säger Stefan Pettersson.

I remissvaret till forsknings- och innovationspropositionen lyfter IVL också fram att regeringen bör stimulera ett ökat svenskt deltagande i EU:s forskningsprogram, så att Sverige kan hämta hem större andelar av satsade EU-medel. Det förutsätter att forskningsfinansiärerna får ökade resurser att avsätta till deltagande i europeiska program som kräver nationell medfinansiering.

Andra viktiga frågor är att stärka institutens möjligheter att driva forskning- och innovationsinfrastruktur som testanläggningar. De kan spela en viktig roll i att stärka svenska företags exportmöjligheter. IVL efterfrågar också en satsning på samarbete mellan instituten och lärosätena, exempelvis genom utbildning av fler institutdoktorander och delade tjänster, som bidrar till viktigt lärande.

– Med fler institutdoktorander kommer forskningssamarbetet och kunskapsutbytet med akademin öka ytterligare. Det ökar kompetensen och stärker våra möjligheter att lösa långsiktiga tvärvetenskapliga samhällsutmaningar, säger Stefan Pettersson.

Läs mer på regeringens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns IVL:s remissvar att läsa och ladda ner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i sin helhet.

Vid frågor, kontakta:
Stefan Pettersson, stefan.pettersson@ivl.se, tel. 010-788 67 33

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev