1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-11-02] De nordiska länderna behöver öka tempot i klimatomställningen
Nyhet | 2023-11-02

Samarbete inom områden som biodrivmedel, negativa utsläpp och bättre styrmedel kan skynda på omställningen i Norden menar Lars Zetterberg.

De nordiska länderna behöver öka tempot i klimatomställningen

De nordiska länderna har alla satt individuella mål för att uppnå klimatneutralitet till någon gång mellan 2030 och 2050, men med nuvarande omställningshastighet kan det bli svårt att nå målen. Det är en av de centrala slutsatserna i ett nordiskt samarbetsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i.

Kenneth Möllersten

– Norden har egentligen alla förutsättningar för att gå före i klimatomställningen men vi behöver öka tempot. Merparten av den utsläppsminskning som hittills skett har varit inom energisektorn. Nu behöver vi växla upp arbetet inom flera andra sektorer, som transportsektorn exempelvis, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som har deltagit i studien.

Sedan 1990 har utsläppen endast minskat med 26 procent i de nordiska länderna, och merparten av minskningen har skett inom energisektorn. För att uppnå klimatneutralitet i Norden måste mycket mer göras inom de andra sektorerna, särskilt inom transportsektorn och inom jordbruk, markanvändning och skogsbruk.

I rapporten ”Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har projektet sammanställt status vad gäller ländernas växthusgasutsläpp, identifierat gemensamma nordiska utmaningar inom de olika sektorerna och lämnat ett antal förslag på hur ett utökat nordiskt samarbete kan bidra till att påskynda omställningen till ett klimatneutralt Norden.

IVL har, i samarbete med Finland, fokuserat på förutsättningarna för att skapa negativa utsläpp i Norden, vilket presenteras i en separat policy brief.

– De nordiska länderna har goda förutsättningar till samarbete för att skynda på omställningen i Norden. Exempel på sådana områden är biodrivmedel, negativa utsläpp och bättre styrmedel, säger Lars Zetterberg på IVL som också medverkat i studien.

En viktig del i projektet har också varit att försöka beskriva hur ett nordiskt klimatneutralt samhälle skulle kunna se ut – och vad som gör det till ett bättre samhälle än det vi har idag. Det beskrivs i rapporten "Nordic Visions of Climate Neutrality" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– En viktig del är att få ett brett folkligt stöd för den gröna omställningen. Det kräver att vi tänker visioner från början när vi banar väg för klimatneutralitet. Många av de centrala utmaningarna är desamma i de nordiska länderna, så det finns stor potential i ett stärkt samarbete och samarbetsmöjligheter inom alla sektorer, säger Kenneth Möllersten.

Projektet ”Nordic Stocktake and Visions – Pathways to Climate Neutrality” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har letts av danska Concito och genomförts tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, norska Cicero, Islands och Reijkjaviks universitet och det finska konsultbolaget Tyrsky Consulting.

För mer information, kontakta:
Kenneth Möllersten, kenneth.mollersten@ivl.se, tel. 010-788 68 79
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev