1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-12-16] Nytt energilandskap på Gotland – värme, el och industri i samverkan för en livskraftig ö
Nyhet | 2022-12-16
Chalk Factory at the island of Gotland, Sweden.

Nytt energilandskap på Gotland – värme, el och industri i samverkan för en livskraftig ö

Gotland har pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. I det nystartade projektet Got Heat ska energiexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme och bidra till en livskraftig ö med effektiv resursanvändning.

– Det finns flera planer på sol- och vindkraftsparker och etableringar av nya elintensiva industrier på Gotland. Det skapar möjligheter att utveckla en flexibel och effektiv värmesektor som genom samverkan med andra sektorer dessutom kan bidra till att frigöra värdefulla bioresurser som just nu används för uppvärmning, säger Akram Sandvall, energisystemmodellerare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gotland har genom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. Ett av målen från färdplanen är att Gotland vid 2030 ska ha ett effektivt och fossilfritt energisystem med lokal produktion från olika förnybara energikällor, som kan fungera oberoende av varandra och av import.

I det aktuella projektet ska olika scenarier tas fram för att undersöka hur restvärme från både befintliga och planerade industrier kan tas till vara och hur faktorer som exempelvis lokalisering påverkar möjligheterna.

– Restvärme innebär en möjlighet till både förbättrad effektivitet i energisystemet och att koppla samman systemen för el och värme med industrisektorn. I projektet kommer vi att lägga särskilt fokus på samverkan mellan aktörer från olika sektorer. Det är nämligen inte alls säkert att samarbeten blir av bara för att de tekniska förutsättningarna finns, ytterligare pusselbitar behöver falla på plats, säger Sofia Klugman, energiforskare på IVL.

Exempelvis genereras stora mängder värme vid vätgasproduktion och från datorhallar. För att uppnå hög effektivitet krävs att värmen tas tillvara, men det kan innebära stora kostnader att överföra el till den plats där värme behövs i dag. Det är något man behöver ta hänsyn till när man bestämmer var nya industrianläggningar ska ligga.

I projektets utförargrupp involveras flera aktörer, bland annat företag som har planer på att etablera havsbaserade vindkraftsparker utanför Gotlands kust, och där vätgas kan komma att produceras, aktörer med planer på solcellsparker och e-metanolproduktion, aktörer med planer på industriparker och datorhallar, och fjärrvärmebolaget Gotlands Energi. I referensgruppen finns också företag som skapar affärer från industriell överskottsvärme och Cementa som har stor påverkan på energisystemet.

– Med projektet ska vi skapa en helhetsbild av Gotlands värmesektor i dag och i framtiden för att se vad som krävs för att ta vara på de möjligheter och synergier som finns. Den kunskapen hoppas vi ska bidra till en resursoptimerad energiomställning på Gotland men även kunna användas på andra öar samt länder och regioner, säger Theo Nyberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information, kontakta:
Theo Nyberg, theo.nyberg@ivl.se, tel. 010-788 66 32
Sofia Klugman, sofia.klugman@ivl.se, tel. 010-788 67 17

Got Heat finansieras av Energimyndigheten och pågår till december 2024. Det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Andra aktörer är BRS Networks, Gotlands Energi, Maston, OX2 och Region Gotland.

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev