1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-11-01] Fyra av nio materialåtervinningsmål för förpackningar nåddes 2021
Nyhet | 2022-11-01
En person sorterar en plastflaska i ett återvinningskärl

Fyra av nio materialåtervinningsmål för förpackningar nåddes 2021

Under 2021 använde Sverige nära 1,5 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 62 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns.

Fyra av de nio nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar uppfylldes 2021. Målen nåddes för förpackningar av papper (inklusive papp, kartong och wellpapp), järnbaserad metall (stål), aluminium (inklusive pantburkar) och pantburkar av aluminium. Däremot nåddes inte målen för bland annat glas, plast, PET-flaskor med pant samt den totala materialåtervinningen.

Det förpackningsslag som materialåtervanns mest under 2021 var pantburkar av aluminium. 90 procent av pantburkar av aluminium som sattes på den svenska marknaden gick till materialåtervinning.

– Den nya förpackningsförordningen som kom i somras ska göra det enklare för hushållen att återvinna i framtiden, det blir spännande att se vilken effekt det kan ge för återvinningsmålen. Förhoppningen finns att det medför att materialåtervinningen ökar i samhället, säger Tova Lustig på IVL, som har arbetat med rapporten.

Statistiken bygger på uppgifter från företag som har tillfört förpackningar på den svenska marknaden. Den totala mängden förpackningar, på nära 1,5 miljoner ton, motsvarar cirka 150 kilo per person. Det är drygt 150 000 ton mer än år 2020. Papp, kartong och wellpapp var de förpackningsmaterial som användes i störst mängd, 55 kilo per person.

– På lite längre sikt har förpackningsmängderna ökat även om det varierar mellan olika typer av förpackningar. Exempelvis har mängden plastförpackningar och pantburkar ökat med mer än 20 procent sedan 2015. Mängden metallförpackningar, exklusive pantburkar, har däremot minskat under samma period, säger Lars Viklund, handläggare på Naturvårdsverket

Producentansvaret är grunden

Grunden till insamlings- och återvinningssystemen för förpackningar är producentansvaret som har funnits i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Det innebär att producenten har ansvar att samla in sina uttjänta produkter, avfallet. Tanken är också att ansvaret ska motivera producenten att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Rapporten är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet och SCB på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet har genomförts inom Svenska Miljöemissionsdata, SMED, som är ett samarbete med syfte att långsiktigt samla och utveckla den svenska kompetensen inom miljöstatistik i Sverige.

Läs rapporten: Sveriges återvinning av förpackningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer statistik om förpackningar och förpackningsavfall finns på Naturvårdsverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Tova Lustig, tova.lustig@ivl.se, tel. 010-788 67 96
Maja Nellström, maja.nellstrom@ivl.se, tel. 010-788 66 88


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev