1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-10-11] Stort forskningsprojekt om hållbar kreditmarknad
Nyhet | 2022-10-11
Couple walking with bikes in the city.

Stort forskningsprojekt om hållbar kreditmarknad

De svenska hushållens skuldsättning har stigit kraftigt det senaste decenniet. För att öka kunskapen om de bakomliggande krafterna till den negativa utvecklingen startar konsortiet Sustainable Finance Lab nu ett fyraårigt forskningsprojekt som IVL deltar i.

– Målsättningen är att öka förståelsen för den svenska konsumentkreditmarknaden, identifiera vilka utmaningar som finns samt föreslå åtgärder, säger Mark Sanctuary, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och biträdande föreståndare för Sustainable Finance Lab.

Hushållens skuldsättning fortsätter att stiga. Som ett exempel har antalet skuldsaneringar mellan 2010 och 2020 tredubblats. Det råder brist på kunskap kring de bakomliggande krafterna till den negativa utvecklingen och därför startar nu Sustainable Finance Lab, som består av hållbarhetsforskare från sex olika universitet och forskningsinstitut, ett forskningsprojekt där även Klarna ingår. Klarna som är en av världens största leverantörer av betalningslösningar för e-handelsbranschen ska utöver finansiell support även bidra med branschinsikter som kompletterar forskarnas vetenskapliga perspektiv.

– Forskningsprojektet innebär att vi kan lära av varandras metoder och insikter för att skapa en ökad förståelse för hur kreditmarknaden kan stödja en mer hållbar samhällsutveckling, säger Mark Sanctuary.

Forskningsprojektet sträcker sig över en fyraårsperiod och inkluderar ekonomiska- och beteendemässiga teorier samt genusstudier, för att se vad som påverkar konsumenters beslut. På utbudssidan kommer forskarna exempelvis att titta på hur produktdesign kan påverka låntagarbeslut.

Forskarna kommer att titta på följande områden:

  • Reglering av högkostnadskrediter.
  • Bestämmelser för kreditgivare, till exempel måttfullhet vid marknadsföring samt krav på kreditprövning.
  • Problemområden och regleringar av samlingslån och blancolån samt regler om kredittak.
  • Socioekonomiska effekter av icke-hållbar utlåning.
  • Den svenska konsumentkreditmarknaden som ekosystem – analys av de samhällsekonomiska kostnaderna och potentiella fördelar med reformer som kan stärka marknadens hållbarhet.

Projektet ska bidra till en mer djupgående förståelse kring bakomliggande orsaker till de utmaningar som finns på konsumentkreditmarknaden, analysera de samhällsekonomiska kostnaderna med nuvarande modeller, samt ge argument för nya regelreformer och branschpraxis som kan bidra till en mer hållbar kreditmarknad.

För mer information, kontakta:
Mark Sanctuary, mark.sanctuary@ivl.se, tel. 010-788 66 39

Sustainable Finance Lab är ett konsortium bestående av sex universitet och forskningsinstitut, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Resilience Center, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Handelshögskolan i Stockholm, samt Sveriges Riksbank, flera nordiska affärsbanker och företag. Centrumet vill förnya finansmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, både i Sverige och internationellt. Det leds av KTH och finansieras av Vinnova genom programmet Finansmarknadsforskning för en hållbar ekonomi. Läs mer på: www.sustainablefinancelab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev