1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-06-27] IVL deltar i Topic center för cirkulär ekonomi
Nyhet | 2022-06-27
The image shows trash bins in different colors.

IVL deltar i Topic center för cirkulär ekonomi

IVL deltar i centret för cirkulär ekonomi och resursanvändning, European Topic Center Circular Economy and Resource Use, som är ett fyraårigt uppdrag för Europeiska miljöbyrån. Konsortiet som består av 13 olika partners från tolv olika länder ska kartlägga omställningen till en cirkulär ekonomi, med fokus på ländernas implementering av regelverk och uppföljning.

– Cirkulär ekonomi står högt på den europeiska agendan och flera nya förslag och beslut inom europeisk lagstiftning har genomförts som ska följas upp genom policyåtgärder i medlemsstaterna, säger Annelise de Jong, samordnare för centret på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Konsortiets arbete fokuserar på fyra områden:

  • Övervakning och bedömning av införandet av cirkulär ekonomi i Europa
  • Genomföra de av effektiv avfallspolitik
  • Bedömning av produktions- och konsumtionssystem över viktiga produktvärdeskedjor som till exempel plast, textilier och byggmaterial
  • Utveckling av kunskap om materialflöden, Europas resursförsörjning och relaterad miljöpåverkan

Centret ska informera beslutsfattare och allmänhet om cirkulär ekonomi och industrins omställning genom att tillhandahålla jämförbara data, information och kunskap till Europeiska miljöbyrån och dess europeiska informations- och observationsnätverk (Eionet). IVL bidrar bland annat inom utvärdering av policyinstrument, kartläggning av plastflöden och åtgärder för avfallsminimering.

Konsortiet leds av det belgiska institutet VITO och kommer att pågå fram till år 2026. Från IVL deltar ett tiotal medarbetare i olika projekt knutna till centret.

För mer information, kontakta:
Annelise de Jong, annelise.dejong@ivl.se, tel. 010-788 69 36

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev