1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-04-19] Drivkrafterna ökar för att samarbeta om restvärme i Europa
Nyhet | 2022-04-19
Pappersmassabruk i Frankrike.

Pappersmassabruk i Frankrike. Foto: Sofia Klugman

Drivkrafterna ökar för att samarbeta om restvärme i Europa

Trots att den skulle kunna täcka omkring 25 procent av hela EU:s uppvärmningsbehov så utnyttjas industriell spillvärme mycket lite idag. I en rapport för EU-projektet SoWhat har IVL kartlagt vilka drivkrafter det finns för att få till fler samarbeten mellan företag och industrier.

– Det finns flera anledningar för företag att samarbeta och ta vara på den värdefulla resurs som spillvärme är, inte minst ekonomiska och för att förbättra sin miljöprestanda. En ytterligare anledning som är högst aktuell är att det kan minska Europas beroende av gas, som i dagsläget till stor del kommer från Ryssland, säger Sofia Klugman, energiexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I ett europeiskt perspektiv är Sverige unikt eftersom vi inte är beroende av naturgas som många andra länder. Sverige är också ett föregångsland när det kommer till att ta vara på restvärme. Tio procent av svensk fjärrvärme kommer från industrierna spillvärme. Men även här finns ytterligare potential.

Det är dock inte helt enkelt för företag från olika branscher att koppla ihop sina system och bli beroende av varandra. Så vilka är drivkrafterna som kan få fler samarbeten att komma till stånd? I en rapport som tagits fram inom EU-projektet SoWhat presenteras drivkrafter sett från olika aktörers perspektiv.

Industrierna kan öka sin produktion och miljöprestanda

Hos industrier finns särskilda incitament för att ta vara på sitt värmeöverskott. Rapporten listar flera fördelar, bland annat kopplat till ekonomi och miljötillstånd, som:

• Kostnadseffektiv kylning av processer. Att leverera värme externt kan göra att man till exempel inte behöver investera i kyltorn.
• Ny intäktström genereras när man kan sälja värme.
• Kylning av processer kan utgöra en flaskhals för ökad industriell produktion, som kan lösas med export av värme.
• Begränsningar i miljötillstånd. Hur mycket värme som får släppas ut i vattendrag är ofta begränsat.
• Utnyttjande av spillvärme som krav för miljötillstånd.
• Förbättra produktionens miljöprestanda för att möta kundkrav.
• Lokal good-will genom att industrin bidrar till billig uppvärmning för det omgivande samhället.

För fjärrvärmebolag och stora värme- och kylaanvändare kan användningen av spillvärme minska riskerna kopplade till bränsle- och elpriser. Spillvärme kan också användas för att tillgodose kylbehov genom användning av absorptionskylmaskiner som drivs med värme. Kylbehov är något som ökar i Sverige, inte minst i kontorsfastigheter, och längre söderut i Europa är det ett påtagligt stort behov som oftast tillgodoses med eldrivna kylmaskiner.

– Här kan industriell spillvärme fylla en viktig funktion. Det har låg driftkostnad och ger bättre miljöprestanda än om fossila bränslen används. Det gör också att företagen blir mindre sårbara för svängningar i bränsle- och elpriser, samt minskar behovet av investeringar i värmepannor eller kylmaskiner, säger Sofia Klugman.

Läs mer i rapporten: Economic Drivers Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Sofia Klugman, sofia.klugman@ivl.se, tel. 010-788 67 17

SoWhat utvecklar verktyg för att ta vara på outnyttjade värmeflöden och kyla. I projektet ingår 20 partners från nio olika länder. Demonstrationssajter finns i Rumänien, Spanien, Portugal, Italien, Belgien och England samt ett så kallad ”lighthouse”-kluster i Sverige som består av Göteborgs energi och Varbergs energi. Projektet finansieras genom EU:s program Horisont 2020. Mer information finns på projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev