1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-03-08] Jämställdhet måste vi jobba med året om
Nyhet | 2022-03-08
IVL Svenska miljöinstitutet, kontoret i Fiskebäckskil.

Jämställdhet måste vi jobba med året om

Den internationella kvinnodagen är en viktig dag för att uppmärksamma att Sverige och världen fortfarande inte är jämställd. Men jämställdhet måste vi ha med oss året om och även i forskningsvärlden finns det jämställdhetsutmaningar.

Kvinna

Fanny Isaksson Lantto

– Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av ett forskningsprojekt fundera kring hur jämställdhet och köns- och genusperspektiv kan vara relevant. Det är också helt avgörande att avsätta budget och resurser för att hantera de frågor det medför, säger Fanny Isaksson Lantto, expert inom jämställdhet och social hållbarhet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon har sedan 2020 arbetat med att utveckla IVL:s forskningsverksamhet med implementering och integrering av jämställdhet och köns- och genusperspektiv i forskningsprojekt.

– Vi behöver höja medvetenheten om varför och hur köns- och genusanalys kan vara relevant att ta hänsyn till i forskningen och varför det är viktigt med jämställdhet i projektgrupper, säger Fanny Isaksson Lantto, som menar att det ytterst handlar om att förbättra forskningens kvalitet och samhällsrelevans och att öka jämställdheten i forskningsvärlden.

Men för att bli samhällsrelevant räcker det inte att forskningen utgår från ett köns- och genusperspektiv. Globalt, och även i Sverige, varierar förutsättningarna att hantera och anpassa sig till miljö- och klimatförändringar på grund av inte minst geografi och olika typer av strukturella och kulturella mönster.

– I stödunderlaget för våra forskningsprojekt som vi har tagit fram har vi utöver genusperspektivet inkluderat andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Till exempel socioekonomiska faktorer och ursprung, utbildning och yrke. Där tror jag att IVL ligger långt fram. Jag hoppas att fler tar efter, säger Fanny Isaksson Lantto.

IVL ligger också långt fram när det gäller fördelningen kvinnor och män som har disputerat, med 51 kvinnor och 48 män. Utmaningen framåt är snarare att behålla männen i miljöforskningen, menar IVL:s vd Marie Fossum Strannegård.

– Det är inte bara kvinnor som ska ta ansvar för miljön och driva forskningen framåt. Miljö- och klimatfrågor berör oss alla, säger Marie Fossum Strannegård.

Läs mer om IVL:s arbete med jämställdhet inom EU-projektet Grace

För mer information, kontakta:
Fanny Isaksson Lantto, tel: 010-788 67 33

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev