1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-12-20] Två vinnare utsedda i innovationstävlingen om hållbara grönytor
Nyhet | 2021-12-20
Lekotop - en plats där lek och landskap är sammanflätade. Skapade av landskapsarkitektkontoret Urbio.

En lekotop utgår från naturbaserade lösningar för att skapa rum för leken. Foto: Urbio

Två vinnare utsedda i innovationstävlingen om hållbara grönytor

Nu har vinnarna korats i innovationstävlingen om hållbara grönytor. Det blev landskapsarkitekterna Urbio tillsammans med Örebro kommun och deras lekotoper – platser där lek och landskap är sammanflätade, samt trädgårdsföretaget Flora och Fauna och deras idé om hur man kan skapa pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov, som tog hem priset i var sin kategori.

Innovationstävlingen som arrangerades av IVL i samverkan med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova har haft som mål att hitta nya lösningar och innovationer för grönytor, som både bidrar till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer våra städer. Sammanlagt sexton bidrag kom in till tävlingen.

– Expertgruppen har haft ett tufft jobb att välja ut vinnarna bland alla goda idéer som kommit in. Det är väldigt glädjande att se att det finns en sådan rörelse och innovationskraft bland företagen och vi hoppas att de genom innovationstävlingen får det stöd och den skjuts framåt som de behöver för att kunna förverkliga sina idéer, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL.

Två expertgrupper har granskat tävlingsbidragen och bedömt dem utifrån bland annat innovationshöjd, nytta för miljö och människor, driftkostnader och andra ekonomiska aspekter. På fredagen hölls ett seminarium där tävlingsvinnarna fick presentera sina idéer.

I kategorin där lösningar som är nära marknadslansering tävlande var det landskapsarkitektkontoret Urbio tillsammans med Örebro kommun som vann med sin lösning lekotoper. De beskriver en lekotop som en plats där lek och landskap är sammanflätade. De utgår från naturbaserade lösningar i första hand, och inte utrustning, och använder sig av landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken. Det gör att det skapas ytor i stadsmiljön som både bidrar med lekvärden och ekosystemtjänster.

– Så spännande att lek är innovation! Vi känner oss spralligt glada över denna utmärkelse, och nyfikna på vägen framåt. Vi hoppas att arbetet med lekotoper kan bidra till att fler kan gå från ord till handling, och att vi framöver får se byggnation av grönare och rikare lekmiljöer med mycket högre lekvärden, säger Emma Simonsson, landskapsarkitekt på Urbio.

I kategorin för lösningar som är i ett tidigare stadie av utveckling vann trädgårdsföretaget Flora och Fauna som i samarbete med stiftelsen och särskolan Årsta Gård har tagit fram en idé som de kallar Nyfiken på naturen och som handlar om att skapa pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov.

– Otroligt roligt att vår idé vann innovationstävlingen! Det visar verkligen att det som fungerar för barn med särskilda behov också fungerar för alla barn. Nu hoppas jag att fler vill vara med och göra skillnad tillsamman med oss, för alla barns rätt till en stimulerande grönskande utemiljö, säger Valdemar Pietsch, grundare av Flora och Fauna Sverige AB.

Alla tävlande får ta del av sina granskningsprotokoll och vinnarna går nu vidare till fas två där det undersöks om Vinnova eller Formas kan erbjuda lämpligt stöd för innovationerna.

Inspirationswebbinariet spelades in och kommer att finnas tillgängligt på tävlingens webbsida Öppnas i nytt fönster. där du också kan läsa mer.

Vid frågor, kontakta:
Lovisa Bengtsson, lovisa.bengtsson@ivl.se, tel. 010-788 66 20

Lekotoper – Urbio och Örebro kommun

Juryns motivering till priset: ”En snyggt paketerad och visualiserad lösning med chans att skapa attraktiva naturmiljöer och lekytor. Innovationen möter ett behov av multifunktionella miljöer i samhället. Lekotoper kombinerar ekosystemtjänster med sociala värden och sätter barnen i fokus och har stor potential att få oss att tänka nytt.”

Nyfiken på naturen – Flora och Fauna Sverige AB och Årsta gård

Juryns motivering till priset: ”Nyfiken på naturens pedagogiska trädgårdar för barn med särskilda behov är en väl genomtänkt och värdeskapande lösning med stor potential för målgruppen som oftast annars är förbisedd. Lösningen är dessutom skalbar och genom att vara tillgänglig från början blir den lätt att sprida till andra särskolor och lärmiljöer. Lösningen visar på en god förmåga att kombinera forskning med erfarenhet och resulterar i en utemiljö som gynnar ett brett spektrum av ekosystemtjänster.”

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev