1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-12-08] Tillgång till kollektivtrafik viktig faktor för antalet parkeringsplatser
Nyhet | 2021-12-08
Förbipasserande tåg i en stad

Tillgång till kollektivtrafik viktig faktor för antalet parkeringsplatser

Tillgång till kollektivtrafik är den faktor som påverkar det så kallade p-talet mest vid nybyggnation. Det svarar kommunerna i projektet KomPark, Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer, som den 9 december arrangerar det första av tre webbinarier om kommunala parkeringsfrågor.

– Finns det god tillgång till kollektivtrafik vid planering av byggnation, bedöms det finnas goda förutsättningar för boende att leva utan bil och därmed ger kommuner byggherrar möjlighet att sänka p-talen, säger Frances Sprei, docent inom hållbar mobilitet, Chalmers Tekniska Högskola och en av experterna som har analyserat inkomna data i den enkät som ligger till grund för seminariet.

Tidigare forskning visar att minskad tillgång till parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter minskar både bilinnehav och efterfrågan på bilresor till förmån för andra transportsätt med mindre utsläpp. Den vanligaste åtgärden för sänkta p-tal vid nybyggnationsprojekt i kommunerna är att införa bilpooler.

Enkätundersökningen visar också att oklar effekt av åtgärder, kommunens parlamentariska läge och allmänhetens opinionsläge hindrar arbetet för sänkta p-tal och en mer hållbar mobilitet i kommunerna.

– Kommuners möjligheter att styra med parkering vid nybyggnation är begränsade, men vi kan i enkätresultaten se att många kommuner arbetar aktivt med att etablera nya mobilitetslösningar säger Maria Ivansson, verksamhetsledare på Klimatkommunerna, som är en av tre partners i projektet.

KomPark syftar till att kartlägga och utveckla kommuners arbete med flexibla parkeringstal och hållbar mobilitet.

– Med projektet vill vi möjliggöra ökad takt i klimatomställningen och samtidigt skapa attraktiva städer, säger Anders Roth, projektdeltagare och expert hållbar mobilitet på IVL.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimatkommunerna och Chalmers Tekniska Högskola. Fredrik Holm ingår i projektet som underkonsult åt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den 9 december bjuder KomPark in till ett frukostwebbinarium för att presentera resultat och lyfta exempel på parkeringsplanering vid nybyggnation. Anmäl dig här.

Läs mer om projektet.

För mer information, kontakta:
Anders Roth, expert hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, telefon 031-788 69 16
Frances Sprei, docent hållbar mobilitet, Chalmers tekniska högskola, telefon 031-772 21 46
Maria Ivansson, verksamhetsledare Klimatkommunerna, telefon 046-35 964 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev