1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-11-08] Resursbank ska öka återanvändningen av bygg- och rivningsavfall från hushåll
Nyhet | 2019-11-08

Resursbank ska öka återanvändningen av bygg- och rivningsavfall från hushåll

IVL Svenska Miljöinstitutet genomför tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Stockholm Vatten och Avfall, Renova och HMXW arkitekter ett projekt för att öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll. Som en del i det går man ut med en enkät till hantverkare och byggentreprenörer för att få inspel på vad som behövs för att underlätta återanvändningen och vilka hinder som finns idag.

– Det här projektet fokuserar på några centrala faktorer som kan bidra till en ökad återanvändning av bygg- och rivningsmaterial. Fokus är på material som ofta finns tillgängliga på återvinningscentraler och som huvudsakligen kommer från hushållens renoveringsarbeten, säger Jurate Miliute-Plepiene på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet Resursbank: Öka återanvändningen av bygg- och rivningsavfall från hushåll finansieras delvis av Vinnova och pågår fram till augusti 2020. För att förbättra kunskapsutbytet mellan olika aktörer i byggkedjan ska projektet ta fram ett ramverk där man listar viktiga aspekter och vilken information som krävs från både leverantörer och användare för att materialet ska kunna återanvändas.

Studien kommer också att undersöka vilka möjligheter det finns att etablera en materialdatabas, eller anpassa redan existerande materialdatabaser, för att stödja en mer effektiv tillgång och efterfrågan på bygg- och rivningsprodukter som kan återanvändas.

Som en del i projektet utför man nu en enkät till byggentreprenörer som renoverar hus, som till exempel kök, badrum och utomhusmiljö, åt privatpersoner. Syftet är att få inspel på vad som behövs för att underlätta återanvändningen av byggmaterial och vilka hinder som finns idag.

För mer information, kontakta:
Jurate Miliute-Plepiene, jurate.miliute@ivl.se, tel. 072-453 71 46

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev