1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-10-10] Breda vägar mot ett fossilfritt Sverige
Nyhet | 2019-10-10

Breda vägar mot ett fossilfritt Sverige

Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit startade som en följd av Parisavtalet och Sveriges klimatmål om koldioxidneutralitet 2045. Hur ska omställningen gå till? Mistra Carbon Exit försöker besvara den frågan genom att ta ett helhetsgrepp. I september samlades programmet till sin årliga konferens för att presentera aktuell forskning och nya resultat.

Mistra Carbon Exit består av fem arbetspaket och fyra fallstudier. Målet är att skapa transformation i samhället.

– Det handlar om hur vi producerar råvaror, hur vi förflyttar oss, hur samhället upphandlar med mera, säger Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är programchef för Mistra Carbon Exit.

Programmet är nu inne på sitt tredje år och nästa steg är att ytterligare integrera de olika arbetspaketen.

– Vi producerar allt fler intressanta resultat. Framgent behöver vi länka ihop de olika arbetspaketen. Vi måste också fördjupa forskningen inom vilka policyåtgärder och beteendeförändringar som behövs, säger Lars Zetterberg.

Under konferensen presenterades aktuella studier som var och en och tillsammans berörde programmets olika arbetspaket och fallstudier. De handlade om svårigheten att använda klimatkrav i offentlig upphandling av stora infrastrukturprojekt, om ambivalensen hos medelålders bilister att ställa bilen och istället gå med i en bilpool. Liksom om vad som krävs för att få politiker att ändra beteende när de fattar beslut som innebär klimatåtaganden.

Det fördes också diskussioner om värdekedjor från råvara till slutkonsument, vilket är ett fokus för Mistra Carbon Exit. Man diskuterade i vilken grad koldioxidlagring måste användas för att nå ner till noll koldioxidutsläpp. Men även Sveriges roll som europeiskt föredöme i klimatarbetet, och i vilken mån det verkligen är så.

Beteendeförändringar avgörande för klimatomställning

Vid Linköpings universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet pågår en rad beteendestudier, både med experimentella upplägg och genom fokusgrupper. Syftet är att fånga in de överväganden, hinder, det motstånd och också de öppningar till förändring som finns inom olika grupperingar i samhället – och som måste till för att klimatomställningen ska bli allvar.

Viktoria Wibeck och Kajsa-Stina Benulic, Linköpings universitet, visade preliminära resultat från en attitydundersökning där det framgick att hinder för att exempelvis ersätta den egna bilen med en elbil kunde vara frånvaron av laddstolpar samt en rädsla att hoppa på en teknik som efter några år kunde visa sig omsprungen. De har också undersökt synen på ledarskap inom klimatområdet hos en grupp svenska högre chefer.

Magnus Hennlock vid IVL har gjort en studie om samåkande och bilpooler bland inbitna bilägare. Alla dessa studier ingår i arbetspaket tre inom Mistra Carbon Exit och som ska länkas till de andra arbetspaketen, inte minst arbetspaket fyra som fokuserar på policy.

– Vilka policyförändringar är det som kommer att få människors beteende åt rätt håll, frågade Magnus Hennlock under konferensen.

Konferensen var den tredje som Mistra Carbon Exit anordnat och den vände sig främst till de forskare och medarbetare som är knutna till programmet. Ett 40-tal personer medverkade.

Läs texten i sin helhet på Mistras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs också intervjun med IVL:s programchef Lars Zetterberg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta: Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev