1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-07-04] Sandviken förbereder dricksvattenproduktionen på ett förändrat klimat
Nyhet | 2019-07-04

Sandviken förbereder dricksvattenproduktionen på ett förändrat klimat

Med de senaste årens låga grundvattennivåer har många delar av Sverige fått uppleva vattenbrist och den stress det innebär för ett samhälle. Även klimatförändringar kommer i framtiden att påverka råvattentillgången och kvaliteten på vattnet. I Sandviken har IVL tagit fram ett verktyg för att bättre hantera förändringar och trygga dricksvattenproduktionen, både nu och i ett förändrat klimat.

– Även om vi idag inte kan säga exakt hur situationen kommer vara om 30 år så vet vi att extremväder kommer att bli vanligare och det är något som vi måste förbereda dricksvattenproduktionen på, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att förbereda sig på ett ändrat klimat kan ha positiva effekter även i nuläget. I ett naturligt vatten ändras både kvalitet och kvantitet med olika årstider och vädersituationer. Det är svängningar som man måste hantera. Med osäkra förutsättningar för dricksvattenproduktionen kommer kraven också öka på att ha marginaler till det uttag som är möjligt, utan att påverka miljön negativt.

– Som dricksvattenproducenter vill vi självklart ha koll på vårt ”råvarulager”. Att reaktionen kommer först på det inkommande vattnet till verket och där naturliga förändringar betraktas som en slags driftstörningar känns väldigt reaktivt, säger Thomas Nyberg, VA-chef på Sandviken Energi.

I projektet i Sandviken har IVL Svenska Miljöinstitutet byggt så kallade digitala tvillingar av både grundvatten och sjövatten vid Rökebo vattenverk. De digitala tvillingarna drivs av klimat- och väderdata och gör det lättare att planera och anpassa dricksvattenproduktionen. Integrerade i ett gränssnitt för produktionsplanering hjälper de operatörerna på verket att välja mellan att använda mer sjövatten eller mer grundvatten, beroende på vilket som håller bäst kvalitet för stunden, men även så att det finns tillräckligt med grundvatten när man behöver det som bäst.

De digitala modellerna kan också användas för att simulera en framtida klimatförändring genom att justera det indata som driver dem.

– Med det klimatscenario ( RCP 4,5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ) som vi har använt på kommer tillrinningen av vatten till sjön Öjaren öka med 15 procent per år och grundvattenbildningen med 13 procent vilket alltså betyder att det inte kommer finnas för lite vatten sett över hela året. Men vi ser också att det kommer att variera mer under året vilket ökar behovet av planering och att ha en buffert att ta av, säger Johan Strandberg.

– Vad gäller vattenkvaliteten så ser vi inte att den kommer att försämras särskilt mycket i sjön Öjaren. Det stora frågetecknet är kvaliteten på grundvattnet, här kommer man att behöva övervaka trender med hjälp av sensorer och våra modeller måste bli bättre.

Vid frågor kontakta: Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se tel. 073-078 96 15

Projektet genomförs i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi med finansiering från Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev