1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-10-16] Experter online ska minska matavfall i Europa
Nyhet | 2017-10-16

Experter online ska minska matavfall i Europa

EU-projektet Refresh lanserar i dag ett digitalt nätverk som samlar matavfallsexperter från hela Europa. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete driva på och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan.

– För att komma åt problemet med matavfall krävs det åtgärder och innovationer av alla aktörer i livsmedelskedjan. Jag tror den här plattformen kan bli ett bra verktyg för att sprida goda råd och bästa praxis på ett lättillgängligt sätt, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet som är en av avfallsexperterna som kommer att delta i nätverket.

– Genom att samla kunskap på det här sättet minskar vi också risken för att vi gör samma saker på olika ställen. Istället kan vi lägga pengar och tid på sådant som får utvecklingen att gå framåt snabbare, säger hon.

En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser. EU-projektet Refresh har som mål att minska matavfallet i Europa med 30 procent till år 2025. Samarbetet involverar 26 partner från tolv europeiska länder och från Kina.

Det nya nätverket består av 120 experter och 80 resurser online. De ska hjälpa användarna att både dela med sig och få tillgång till information och idéer för att utveckla och leverera egna initiativ för att minska matavfallet.

Refresh, ” Resource efficient food and drink for the entire supply chain ”, finansieras genom EU Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det leds av universitetet i Wageningen, Nederländerna, och löper fram till 2019.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev