1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-07-15] Tryggare områden när boende involveras i förnyelse
Nyhet | 2016-07-15

Tryggare områden när boende involveras i förnyelse

När boende involveras i förnyelsen av sina bostadsområden kan det skapa trygghet och engagemang. Det visar bland annat det nyligen avslutade projektet SuburbanLab som genomförts för att skapa mer hållbara och attraktiva stadsområden i miljonprogramsområden. I Alby i Botkyrka kommun har invånarna bland annat deltagit vid utformningen av ny utomhusbelysning vid en gångväg och av urban odling.

Redan idag bor hälften av världens invånare i städer. Att skapa attraktiva och hållbara städer och förorter tillsammans med de som bor och verkar där blir allt viktigare. Det är genom mötesplatser för samskapande, så kallade Urban Living Labs, som invånarna i Stockholmsförorten Alby har fått chansen att delta vid utvecklingen och genomförandet av flera förnyelseåtgärder i sitt bostadsområde. En sådan åtgärd har varit att förnya och förbättra belysningen längs en gångsträcka på Albyberget.

– Känslan av trygghet har ökat längs gångvägen efter att det nya omfältsljuset och ljusinstallationerna, som invånarna varit med att utforma, kom på plats och sträckan har blivit mer attraktiv att använda. Samtidigt har energiförbrukningen halverats genom den nya LED-tekniken. Det finns även stor potential att skala upp projektet till andra områden, både i kommunen och runt om i landet, för att spara mer energi och öka tryggheten ytterligare, säger Anja Karlsson, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet SuburbanLab har haft fokus på alla delar av hållbarhet där man, förutom att förnya bostadsområden, vill göra dem mer attraktiva genom att skapa hållbarare områden även socialt mellan människor, där just trygghet är en viktig faktor.

Förutom Urban Living Labbet ”Nytt ljus på Albyberget” har två andra Urban Living Lab genomförts i Alby och tre stycken i Peltosaari i Finland inom ramen för projektet SubUrbanLab. Som del av projektet har dessa Urban Living Labs utvärderats för att se hur de påverkar hållbarheten i områdena.

Ta del av dessa Urban Living Labs och läs resultaten från ljusprojektet i Alby här. Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev