1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-06] IVL-labb analyserar metaller i mossa
Nyhet | 2015-10-06

IVL-labb analyserar metaller i mossa

Nu börjar IVL:s analysarbete av tungmetaller i mossa. Mossinventeringarna äger rum vart femte år sedan 1975 och omfattar i år över tusen provplatser över hela landet.

Mossa tar upp metaller från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på vilket gör metallinnehåll i mossa till ett bra mått på nedfallet av tungmetaller. För de allra flesta tungmetaller har halten i mossa minskat sedan 2005.

För första gången ska nu IVL utföra metallanalyserna på det egna laboratoriet där metod satts upp för analys med masspektrometri (ICPMS). Analyserna omfattar arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink.

– Vi har utökat vår labbverksamhet med ny instrumentering för metallanalyser i stort. Det fanns ett behov av att kunna erbjuda en helhetslösning från början till slut i våra projekt, vilket sparar både tid och resurser, säger Ulla Hageström, gruppchef för den oorganiska analysverksamheten på IVL.

Projektet Metaller i mossa finansieras av Naturvårdsverket.

För mer information kontakta:
Ulla Hageström tel: 010-788 67 73

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev