1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-23] Nya affärsmodeller kan minska byggsektorns klimatpåverkan
Nyhet | 2015-06-23

Nya affärsmodeller kan minska byggsektorns klimatpåverkan

Byggarbeten ger upphov till lika stort koldioxidavtryck som den privata bilismen. Men det går att avsevärt minska utsläppen av koldioxid från bygg- och anläggningsmaskiner med hjälp av hållbara affärsmodeller visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Den största potentialen finns inom anläggningssektorn och alla aktörer i byggprocessen är viktiga för att minska utsläppen.

– Moderna maskiner med jämförbara arbetsuppgifter skiljer sig endast marginellt, runt 4-8 procent, vad gäller bränsleförbrukning och utsläpp. Däremot är det stora skillnader i utsläpp mellan olika förare – upp till 40 procent. Det är alltså avgörande att påverka hur maskinerna används om vi vill minska utsläppen, säger Johan M. Sanne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet, som är en del av Volvo Construction Equipments forskningsprogram ”Construction Climate Challenge”, har IVL tagit fram ett integrerat koncept där användningen av bränslesnåla maskiner kopplas samman med livscykeldata för byggproduktionen och tekniskt stöd till förare för att optimera arbetsprocessen. Det behövs mer kunskap om hur byggmaskiner används effektivt och hur teknik kan användas för att stödja detta ändamål. Det behövs också ekonomiska styrinstrument.

– I dagsläget saknar förarna incitament för att använda tekniskt stöd och utbildning för bränslesnål användning. De tekniska möjligheterna finns där, men de används inte fullt ut, säger Johan M. Sanne. Han menar också att byggbranschen i högre utsträckning behöver ställa nya slags krav vid upphandling och inköp som kan stödja användandet av cirkulära affärsmodeller.

– Det finns system som skulle kunna tas i bruk som till exempel funktionell upphandling och avtal som inkluderar klimatpåverkan och incitament för att minska den.

På Volvo Construction Equipments konferens Construction Climate Challenge Summit som arrangeras i Göteborg den 24 juni ska de stora utmaningarna för byggbranschen diskuteras. Johan M. Sanne deltar och berättar då mer om resultaten från studien.

För mer information kontakta:
Johan M. Sanne, johan.sanne@ivl.se , tel. 010-788 66 59

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev