1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-22] Matsvinn och matbanker i fokus för examensarbete
Nyhet | 2015-06-22

Matsvinn och matbanker i fokus för examensarbete

Varje år går en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion till spillo världen över. I Sverige står livsmedelskedjan för en betydande del av landets totala klimatpåverkan. Sara Pettersson som läser sista året på programmet Miljö- och Energisystem vid Lunds Tekniska Högskola har i ett examensarbete på IVL undersökt vad matbanker och liknande verksamheter kan fylla för funktion för att minska matsvinnet. Matbanker tar tillvara på mat som av olika anledningar inte går att sälja och skänker den till behövande.

Varför valde du att skriva om matsvinn och matbanker?

– Jag är intresserad av frågor som rör avfallsproblematiken och när min handledare, Anna Fråne på IVL, kom med förslaget att jag skulle kunna jobba med matbanker så tyckte jag att det lät spännande. Matsvinn är ju en viktig miljöfråga, inte minst ur klimatsynpunkt. Just matbanker tycker jag är extra intressant eftersom det inte är en metod för avfallshantering, utan ett sätt att förebygga uppkomsten av avfall. Dessutom tycker jag det är inspirerande att matbanker inte bara kan leda till minskad miljöpåverkan från livsmedelskedjan, utan att de också kan göra så att utsatta människor i samhället får det lite bättre.

Vad har du dragit för slutsatser från arbetet?

– Att matbanker är en åtgärd som verkar ha potential att växa och användas i större utsträckning än vad som görs idag och att det finns en vilja hos både välgörenhetsorganisationer och livsmedelsbutiker att utveckla åtgärden. Men också att det finns en del praktiska och ekonomiska svårigheter som måste redas ut för att potentialen ska kunna utnyttjas till fullo.

Vilka styrmedel, åtgärder eller initiativ tror du är de viktigaste för att minska matsvinnet från svenska butiker?

– Jag tror det behöver ställas vissa krav på butikerna att de ska arbeta för att minska matsvinnet, eller att styrmedel införs som gör att det lönar sig för dem att jobba för ett minskat matsvinn. Sen tror jag att matbanker kan fungera som ett komplement till andra åtgärder som hanterar de mer grundläggande orsakerna till att överproduktion eller överbeställningar sker från första början. Men om matbankerna ska kunna växa och användas i större utsträckning så tror jag att vi måste jobba mer med vägledning och informationsspridning, både gällande vad livsmedelslagstiftningen ställer för krav och hur åtgärden kan gå till rent praktiskt.

I examensarbetet har Sara Pettersson undersökt omfattningen av den mat som skänks från livsmedelsbutiker i Sverige samt hur mycket mat som matbanker och andra mottagarorganisationer tar emot. Hon har också utrett åtgärdens kostnader och klimatnytta, samt vilka svårigheter och vilken potential som finns.

För mer information kontakta:
Sara Pettersson, petterssonsara@live.se  
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se  , tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev