1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-02] Från mikroskräp i haven till ökad miljömedvetenhet i Kina – läs IVL:s årsredovisning för 2014
Nyhet | 2015-06-02

Från mikroskräp i haven till ökad miljömedvetenhet i Kina – läs IVL:s årsredovisning för 2014

Nu finns IVL Svenska Miljöinstitutets årsredovisning för 2014 att ladda ner och läsa. IVL:s forsknings- och utvecklingsverksamhet kan se tillbaka på 2014 som ett framgångsrikt år. Behoven av tillämpad forskning och utveckling på hållbarhets-området ökar snabbt i samhället. I årsredovisningen för 2014 kan du läsa om några aktuella projekt som IVL arbetar med, bland annat i Kina där IVL har haft verksamhet i mer än 25 år.

Under rubriken ”Nya krafter växer fram i Kina” berättar vi om den ökande miljömedvetenheten som växer fram hos den kinesiska befolkningen. Det har lett till en ny typ av projekt för IVL i Kina. Ett exempel är i den kinesiska provinsen Guizhou där IVL arbetar med att förbättra människors miljörättigheter.

Läs mer om detta i intervjun med Gao Si, chef för IVL:s kontor i Beijing, på sidorna 16-21.

På sidorna 22-25 berättar vi om IVL:s arbete på kemikalieområdet och intervjuar Karin Norström som har bedrivit forskning på högfluorerade ämnen som PFOS i många år. När det 2014 blev känt att den giftiga kemikalien PFOS förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige väckte det stor uppmärksamhet.

Under 2014 togs ett viktigt steg för IVL genom att ett kontor inrättades i Malmö. Satsningen är ett led i IVL:s planer på tillväxt och på att vidareutveckla FoU-arbetet inom området hållbar stadsutveckling. Läs mer om detta i intervjun med Jeanette Green, chef för det nya Malmökontoret, på sidorna 26-29.

Den 1 juli 2014 tog IVL över det Internationella EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer. Det innebar att IVL ytterligare stärkte positionen som ledande inom livscykelanalyser (LCA), systemanalys och miljövarudeklarationer. IVL startade sin LCA-verksamhet redan 1990 och har idag cirka 50 medarbetare som arbetar med LCA-tillämpningar i sin dagliga verksamhet på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om detta på sidorna 30-33.

På sidorna 34-37 berättar Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor och arbetsmiljöforskare om hur IVL:s forskning bidrar till bättre arbetsmiljö. En del arbetsmiljöer innebär större risker än andra och då gäller det att hitta rätt arbetsmetoder, utrustning och kunskap.

Mikroskopiskt små skräppartiklar i haven – ett nästan osynligt men inte desto mindre växande och allvarligt miljöproblem. Forskningen kring mikroskräp i havet, som sedan 2013 ingår i IVL Svenska Miljö-institutets satsning på forskning inom marina miljöer, har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Läs mer om detta på sidorna 38-43.

Ladda ner och läs årsredovisningen här. Pdf, 5.7 MB.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev