1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-24] Framtidens smarta städer utformas i Lund
Nyhet | 2014-09-24

Framtidens smarta städer utformas i Lund

IVL Svenska Miljöinstitutet tar nu ytterligare ett steg i arbetet med energi- och klimatsmart byggande. I projektet Cityfied ska flera europeiska städer omvandlas till smarta städer genom energieffektivisering.

– Att energieffektiva områden är framtiden, det vet vi. Nu måste vi aktivt arbeta med flera olika lösningar för att undersöka vilka miljöeffekter de kan ge, säger Anna Jarnehammar, ansvarig för Hållbart samhällsbyggande på IVL.

Vid Cityfieds demonstrationsanläggning i Lund ska lösningar som solceller, styrda flöden av fjärrvärme och energieffektivisering av byggnader undersökas. IVL kommer att värdera skillnaderna utifrån ett energi- och miljöperspektiv i bostadsområdet Linero. Målet med projektet är en energiminskning på 30 procent samt att fjärrvärmen ska bli 90 procent fossilfri. I veckan bjuds deltagare från fem europeiska länder in till ett första samarbetsmöte i Lund för att gemensamt arbeta med frågorna och utbyta erfarenheter. Utifrån de åtgärder som testas i projektet och erfarenheterna de ger kommer IVL sedan att ta fram ett koncept för att jobba med kunskapsöverföring och resultatspridning.

– IVL har knutit till sig elva europeiska städer. De kommer att ta del av arbetet under projektets gång via en modell för energieffektivisering av områden, för att se om detta arbetssätt för energieffektivisering passar deras egna liknande stadsdelar, säger Jeanette Green, projektledare på IVL.

Projektet Cityfied pågår i fem år och resultaten ska sedan användas i andra städer i både Sverige och Europa. Från Stockholmsområdet deltar Värmdö och Botkyrka.

För mer information om projektet och besöket i Lund, kontakta Jeanette Green.

I projektet i Linero samarbetar IVL med Lunds kommun, LKF och Kraftringen för att gemensamt hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

För mer information om samarbetsmötet i Lund, ta del av Lund kommuns pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev