nyhet | 2014-06-18

Så påverkas miljömålens status av klimatförändringar

Forskningsprogrammet CLEO, Climate Change and Environmental Objectives, analyserar hur luftkvalitet, försurning, övergödning och spridning av miljögifter påverkas av klimatförändringarna. I september lämnar programmet sitt underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen - i detta nyhetsbrev sammanfattas några av resultaten.

  • Tillväxten i skogen ökar - liksom avverkningen
  • Ökad användning av biobränslen måste inte leda till ökade partikelutsläpp
  • Nedfall av luftföroreningar styrs av utsläppsnivåer och klimatförändringar
  • Skador från marknära ozon minska
  • Synergier och konflikter mellan luftföroreningar och växthusgaser även i framtiden
  • Små förändringar i markkemi på kort sikt

För mer information, John Munthe, programchef CLEO

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-08-03

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen