1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-05-12] Nytt byggmaterial ska ge friskare innemiljö
Nyhet | 2014-05-12

Nytt byggmaterial ska ge friskare innemiljö

Byggmaterial läcker ut föroreningar som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Forskare arbetar nu tillsammans med materialindustrin för att ta fram ett ekoinnovativt byggmaterial gjort av bland annat bioråvara som ska kunna användas både vid renoveringar och vid nybyggen.

Traditionella byggmaterial läcker ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier som flyktiga organiska ämnen, formaldehyd, partiklar och fibrer som påverkar bland annat luftkvaliteten inomhus. – Många tror att innemiljö bara handlar om temperatur och luftfuktighet men byggmaterialen har en stor påverkan på luftkvaliteten. Forskningen och industrin försöker hela tiden få fram material som är mer hållbara ur ett miljö- och hälsoperspektiv, säger Sarka Langer, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektet Osirys arbetar fyra forskningsinstitut tillsammans med flera olika materialtillverkare för att ta fram en ny typ av ekoinnovativt byggmaterial. Materialet är ett biokompositmaterial och ska kunna användas inomhus som byggdelar och ute som fasaddelar, både till nybyggen och vid renoveringar av äldre byggnader. För att undersöka hållbarheten i olika klimat ska materialet testas i byggnader i Spanien och i Malmö. IVL ska utvärdera materialet både miljömässigt och kostnadsmässigt ur ett livscykelperspektiv med hjälp av livscykelanalys, LCA, och livscykelkostnadsanalys, LCC. Den miljömässiga utvärderingen ska även säkerställa att möjligheterna till återanvändning beaktas, samt utvärdera materialåtervinning av biokompositmaterialet. IVL ska också mäta vilka kemikalier materialet avger till omgivningen, om det bildas ämnen som luktar när materialet kommer i kontakt med ozon och hur materialet står emot mögelangrepp. Det kommer att göras i två olika kammare på laboratoriet i Stockholm – en emissionskammare med kontrollerad temperatur, relativ luftfuktighet och luftomsättning och en annan kammare med kontrollerad temperatur vid sex olika relativa luftfuktigheter. – I det här projektet ser man till hela kedjan. Den kemiska aspekten kommer ofta i skymundan, men här tar man hänsyn till den och det är mycket positivt, säger Sarka Langer. Osirys pågår i fyra år, finansieras genom EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik och koordineras av spanska forskningsinstitutet Tecnalia. 18 partners från åtta europeiska länder ingår i projektet. För mer information kontakta: Sarka Langer, sarka.langer@ivl.se   eller Anna Widheden, anna.widheden@ivl.se  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev