1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-18] Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar
Nyhet | 2013-10-18

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade med fem procent mellan 2011 och 2012. Det visar den årliga utsläppsinventeringen som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med SMHI, SCB och SLU. Sedan basåret 1990 har utsläppen minskat med 20 procent.

– Minskningen från 1990 förklaras i första hand av att biobränslebaserad fjärrvärme har ersatt olja för uppvärmning av enskilda pannor, säger Tomas Gustafsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Viss minskning av växthusgaser sedan 1990 har också skett inom jordbrukssektorn till följd av minskad djurhållning och gödsling på åkrar, samt inom avfallssektorn tack vare minskade deponerade mängder avfall och ökad återvinning av deponigas. – Minskningen mellan 2011 och 2012 förklaras framförallt av den svaga konjunktur som lett till mindre utsläpp från svensk industri, säger Tomas Gustafsson. Därutöver märks minskade utsläpp från personbilar, fem procent mellan 2011 och 2012, vilket beror på bränslesnålare bilar och ökad andel biodrivmedel. Samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar inom Sveriges gränser, visar siffror från Naturvårdsverket att utsläpp orsakade av svensk konsumtion ökat i andra länder. Siffrorna för den årliga nationella utsläppsinventeringen kommer från SMED, Svenska MiljöEmissionsData, ett konsortium med IVL Svenska Miljöinstitutet, SMHI, SLU och SCB. SMED tar, på uppdrag av Naturvårdsverket, årligen fram information om utsläpp till luft för Sveriges rapportering till FN:s Klimatkonvention. Uppgifterna används bland annat för uppföljning av Sveriges åtagande om reducering av växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet.  Dessa preliminära data kommer att uppdateras till den ordinarie rapporteringen till EU och FN:s klimatkonvention under vinter/vår 2014. För mer information, kontakta Tomas Gustafsson  eller Åke Sjödin

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev