1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-06-27] Kväve, metan och klimatgaser stora utmaningar för internationell luftvård
Nyhet | 2013-06-27

Kväve, metan och klimatgaser stora utmaningar för internationell luftvård

Luftkvaliteten är i dag betydligt bättre än den var för 30 år sedan, framförallt i Europa och USA. Det har vi till stor del FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, CLRTAP, att tacka för. Bakom kulisserna jobbar också ett nätverk av experter som för femte gången träffades på den så kallade Saltjöbadenkonferensen för att ta fram rekommendationer för det fortsatta internationella luftvårdsarbetet.

Luftföroreningar som partiklar, tungmetaller, sot, metan, kväve och svavel fortsätter att störa vår miljö och hälsa. Det hundratal experter som samlades i Göteborg i slutet av juni framhäver fyra särskilt viktiga åtgärder på vägen mot bättre luftkvalitet. Först och främst ett koordinerat samarbete mellan klimatåtgärder och luftvård. De internationella klimatförhandlingarna har mycket att lära av framgångarna inom CLRTAP och det finns stora synergier att hämta. Därtill behöver länder och regioner som står utanför luftkonventionen involveras i större utsträckning. För det tredje behövs kraftiga insatser mot kväve, den enda gas som inte minskar. – Att minska utsläppen av kväve från framförallt jordbruk och trafik är kostsamt och politiskt svårt, men det finns goda exempel, bland annat från Danmark. Vi måste lära från de länder som lyckas, säger Martin Williams, ordförande för CLRTAP. Den fjärde rekommendationen från mötet handlar om metangas. Forskningsinitiativ som har tagits genom tidigare Saltsjöbadenmöten kan påvisa att bakgrundshalterna av metan driver upp ozonhalterna över hela jorden. Om man reglererar metangasutsläpp, från framförallt jordbruk och naturgasutvinning och användning, kan man slå två flugor i en smäll. Peringe Grennfelt som står bakom konferensen är nöjd med dagarna. – Saltsjöbaden driver det internationella åtgärdsarbetet och forskningen framåt. Konceptet med ett informellt forum för en dialog kring forskning och problemlösning är en framgångsfaktor. De samlade rekommendationerna från Saltsjöbaden V kommer att presenteras i en rapport under augusti. För mer information, kontakta Peringe Grennfelt

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev