1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-06-20] "Samordningen av klimat- och luftvårdsarbetet är en viktig fråga som kommer diskuteras"
Nyhet | 2013-06-20

"Samordningen av klimat- och luftvårdsarbetet är en viktig fråga som kommer diskuteras"

Den 24-26 juni träffas ett hundratal internationella luftvårdsexperter i Göteborg på Saltsjöbaden V, en workshop om hur vi med nationsöverskridande åtgärder kan säkra luftkvalitet och hälsa, och samtidigt stärka klimatarbetet och den biologiska mångfalden. Peringe Grennfelt har varit drivande sedan den första Saltsjöbadenkonferensen.

Vad har Saltsjöbadenkonferenserna betytt för det internationella luftvårdsarbetet? Mer än vi räknade med från början. Flera viktiga initiativ har tagits i samband med dessa möten. Vid det första diskuterades hur arbetet med EU:s första strategi för luftföroreningar skulle bedrivas och vid senare tillfällen har initiativ tagits för att driva nya frågor, t ex de nu aktuella kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna, som togs upp första gången vid en workshop 2007. Framgången har till stor del berott på formatet. Genom att forskare experter och internationella förhandlare kunnat mötas under okonventionella former utan att någon representerat ett formellt intresse men att man haft en specifik målsättning att utveckla idéer och principer för framtida förhandlingar har det varit mycket lättare att diskutera även frågor där man riskerat att annars hamna på kollissionskurs.  Vilka frågor är mest angelägna i dag? Flera viktiga frågor kommer att diskuteras, samordningen av klimat- och luftvårdsarbetet, inte minst när det gäller de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, är en viktig fråga. En annan är EU:s kommande strategi för luftföroreningar. Ett spännande tema är också diskussioner kring hur det internationella luftvårdsarbetet ska utvecklas så att det går från ett antal regionala konventioner och initiativ till en mer global samordning.  Hur kommer ni att föra resultaten vidare? En av fördelarna med Saltsjöbaden är att man inte bara tar fram gemensamma slutsatser och rekommendationer, utan att dessa även förses med en adresslapp, de riktas alla mot en speciell organisation, målgrupp eller internationell process och sedan ser vi till att resultaten även kommuniceras där. Det har gjort att de flesta av rekommendationerna också har både nått fram och tagits omhand. 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev