1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-05-27] IVL utreder kriterier för kulturhistoriska byggnader
Nyhet | 2013-05-27

IVL utreder kriterier för kulturhistoriska byggnader

Brons, silver eller guld? Miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad är bra, men inte anpassat för byggnader med kulturhistoriskt bevarandevärde. Detta då det saknas bra bedömningskriterier som tar hänsyn till de speciella förhållanden som gäller för dessa byggnader. Därför har IVL påbörjat ett projekt för att utreda befintliga och föreslå nya kriterier.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt system för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Problemet ligger i att man inte tar hänsyn till att kulturhistoriska byggnader inte kan uppfylla alla krav, just på grund av att de inte får förändras i full utsträckning. Nationalmuseum i Stockholm är en av byggnaderna som är ett tänkbart pilotprojekt för de utvecklade kriterierna. – En byggnad med kulturhistorisk bevarandevärde som renoveras och förbättras kan få höga betyg med undantag för de kriterier som berör bevarandevärdet, exempelvis solvärmelast, som då ger kraftigt genomslag i byggnadens totala betyg. Vi har tagit oss an utmaningen att se över detta. Det finns ett antal indikatorer där man kan hitta rättvisare bedömningar, säger Daniel Holm, projektledare från IVL. Daniel tar som exempel en byggnad där man inte får byta fönster eller isolera fasaden för att det skulle förändra utseendet. Följden av det blir att de energieffektiviserande åtgärderna försvåras, vilket riskerar att ge ett lågt betyg. Från och med 1 januari 2012 gäller BBR19* även renovering av byggnader vilket gör att nybyggnadskrav ska eftersträvas. Förutom syftet att titta på och utveckla kriterierna för Miljöbyggnad vill man arbeta fram en vägledning om vad man bör tänka på vid renovering och energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader för att det inte ska påverka dess kulturhistoriska värde negativt. För mer information kontakta Daniel Holm, daniel.holm@ivl.se *Boverkets byggregler

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev