1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-01-16] Projektet Buildsmart får 50 miljoner till energisnåla byggnader
Nyhet | 2012-01-16

Projektet Buildsmart får 50 miljoner till energisnåla byggnader

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i projektet Buildsmart där 13 organisationer i Sverige, Irland och Spanien ska samarbeta för att visa att det går att konstruera byggnader med betydligt lägre energiförbrukning. Projektet har fått cirka 50 miljoner kronor i bidrag från EU.

Buildsmart — energy efficient solutions ready for the market är ett demonstrationsprojekt för innovativa, kostnadseffektiva teknologier och arbetssätt för att konstruera byggnader med mycket låg energiförbrukning. Nya lösningar för värme, kyla och ventilation ska testas. Boende och brukare kommer även att få en central roll i projektet eftersom ett av projektmålen är att stimulera till ett klimatsmartare beteende. I projektet ingår både bostadshus och kommersiella lokaler som ska byggas i Sverige, Irland och Spanien. I stadsdelen Hyllie i Malmö ingår bostäder, kontorslokaler och en förskola. Byggnaderna kommer att uppföras under 2012 till 2014 och ska ha en primär energiförbrukning under 60 KWh/m2 och år. — Det är ett mycket spännande projekt med goda möjligheter att ytterligare förstärka Malmö som ett ledande exempel inom energieffektiv stadsutveckling. Vi på IVL är speciellt glada att ha fått ansvaret för det två delprojekten "Mätning och utvärdering" och "Resultatutnyttjande och marknadsintroduktion". Båda är nyckelområden för projektets framgång och det avtryck man slutligen kommer att skapa i den framtida stadsutvecklingsprocessen, säger Åke Iverfeldt, vice vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.   Bland aktörerna i projektet finns byggherrar, forskningsinstitut, kommuner och företag. Från Sverige deltar Malmö stad, Roth fastigheter, Skanska, PEAB, IKANO, NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP. Malmö stad är projektledare för Buildsmart som startar med en kick-off den 16 januari 2012. För ytterligare information kontakta Anna Jarnehammar

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev