1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-07-12] ARCH ska skydda europeiska kustzoner
Nyhet | 2011-07-12

ARCH ska skydda europeiska kustzoner

Trycket från industri och jordbruk, tätortsbebyggelse och en stadigt växande turism ökar på de europeiska kusterna. Med klimatförändringarna riskerar dessa redan sårbara områden att drabbas hårt. Det nya EU-projektet ARCH ska ta fram kunskap för att stödja en hållbar förvaltning av den europeiska kustzonen.

ARCH - Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons - har fokus på laguner och flodmynningar som ligger i gränszonen mellan land och hav, områden som utgör särskilt känsliga och dynamiska ekosystem. Ambitionen är att bidra med kunskap, metoder och arbetsformer som på sikt kan främja utvecklingen av en EU-gemensam policy för kustförvaltning.   IVL Svenska Miljöinstitutet deltar som en av tio forskargrupper från tio olika EU-länder. IVL-forskarna ska ta fram klimatscenarier för samtliga de tio europeiska fallstudieplatser. Dessutom kommer IVL att ansvara för en fallstudie längs den svenska västkusten med särskilt fokus på Nordre och Göta älvs flodmynningar. Den svenska studien kommer att jämföra konsekvenserna av två olika exploateringsstrategier och med utgångspunkt från resultaten formulera framtidsscenarier som diskuteras med utvalda intressenter i området.   — Frågan man måste ställa sig är hur avvägningar mellan olika anspråk och intressen ska göras för att minimera den miljömässiga, ekonomiska och sociala sårbarheter i kustzonen, inte minst i ljuset av klimatförändringarna, säger Anna Jöborn, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.   Svenska myndigheter ser nu över sin förvaltning av kust och hav, men bara fem procent av Sveriges kommuner arbetar aktivt med planering av sitt kustområde.   ARCH startar i höst och ska pågå i fyra år. Det finansieras av EU:s sjunde ramprogram och leds av Norska Geotekniska Institutet, NGI.   För mer information kontakta Marie Haeger-Eugensson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev